Podcast

Lääkärilehti Podcast: Oppiminen ja työkyky

Psykopodiaa-podcastissa keskustellaan tällä kertaa osaamisesta ja työkyvystä.

Lääkärilehti
Lääkärilehti · Psykopodiaa: Oppiminen ja työkyky

*Psykopodiaa-podcast kaupallisessa yhteistyössä: työeläkeyhtiö Elo.

Osaaminen ja työkyky, ja siten myös oppiminen, liittyvät tiiviisti toisiinsa. Työkyky on voimavarojen ja kuormitustekijöiden tasapainoa suhteessa työtehtävään ja työympäristöön. Jos työntekijällä ei ole riittävää osaamista tehtäväänsä, se heikentää hänen minäkäsitystään ja hyvinvointiaan.

Lue myös

Työpaikat ovat keskeisiä asiantuntijuuden kehittymisessä. Työssä oppimista tapahtuu jatkuvasti. Opimme reflektoimalla ja yhdistämällä uutta tietoa olemassa olevaan osaamiseen. Henkilöstön osaamisella on oleellinen vaikutus organisaation menestykselle. Työvoimapulan kasvaessa myös osaamisen kehittämisen merkitys kasvaa – mutta vain hyvinvoiva mieli kykenee oppimaan.

Psykologi Nina Lyytisen asiantuntijavieraana työkyvystä ja oppimisesta keskustelemassa on Elon työkykyjohtaja Kati Korhonen-Yrjänheikki .

Lisätietoja: http://psykopodiaa.fi/oppiminen-tyokyky

Kirjoittajat

Lääkäriliitto Fimnet Lääkärilehti Potilaanlaakarilehti Lääkäripäivät Lääkärikompassi Erikoisalani Lääkäri 2030