Terveydenhuolto

Lääkäriliitto ja Hammaslääkäriliitto: erikoisalojen osaajavajaus on ratkaistava

Liitot vaativat, että valtion koulutusrahoitus on viipymättä korjattava tasolle, joka vastaa koulutuksen todellisia kustannuksia.

Sari Kosonen
Adobe/AOP
Keskeinen ongelma on se, että valtion koulutuskorvaukset eivät vastaa todellisista kustannuksia. 

Erikoislääkärien ja erikoishammaslääkärien tarpeen arvioidaan kasvavan muun muassa väestön ikääntymisen ja lääketieteen kehityksen vuoksi. Sosiaali- ja terveysministeriön raportin mukaan osalla erikoisaloista osaajavajaus uhkaa muodostua kriittiseksi.

Lääkäriliitto ja Hammaslääkäriliitto painottavat yhteisessä kannanotossaan , että valtakunnallista tai alueellista erikoisalojen osaajapulaa ei voida ratkaista pelkästään lisäämällä erikoistumiskoulutusta, vaan eri keinoja tulee hyödyntää laaja-alaisesti. Keskeinen ongelma on se, että valtion koulutuskorvaukset ovat jääneet todellisista kustannuksista selvästi jälkeen. Tulevassa hallitusohjelmassa koulutusrahoituksen tasoa tuleekin nostaa merkittävästi. Samalla on hyödynnettävä kaikki laadukkaat koulutustahot ja kasvatettava sekä alueellisia että tiettyjen erikoisalojen vetovoimatekijöitä.

Lue myös

Kokeneiden erikoislääkärien ja -hammaslääkärien pysymistä työelämässä ja kouluttajina tulee tukea. Etenkin erikoishammaslääkärikoulutuksessa keskeinen ongelma on kouluttajien ja koulutuspaikkojen puute.

Lääkäriliitto ja Hammaslääkäriliitto pitävät koulutustarveraporttia tärkeänä avauksena tulevan koulutustarpeen arviointiin.

– Koulutustarvearviota tulee päivittää vuosittain uuden tiedon pohjalta ja toimintaympäristön muuttuessa. Hyvinvointialueiden on suunniteltava toimintansa niin, että koulutukselle varataan riittävästi aikaa. On myös ilmeistä, että raportin ehdotusten toteuttamiseksi tarvitaan lisäresursseja, toteaa Lääkäriliiton koulutuspäällikkö Sami Heistaro .

Kirjoittaja

Sari Kosonen

Lääkäriliitto Fimnet Lääkärilehti Potilaanlaakarilehti Lääkäripäivät Lääkärikompassi Erikoisalani Lääkäri 2030