Terveydenhuolto

Lääkäriliitto: Pohjois-Pohjanmaalla valmistellaan terveydenhuoltolain vastaista hallintosääntöä

Terveydenhuoltolain mukaan vastaava lääkäri ei ole lääketieteellinen konsultti, vaan hänellä on oltava vastuun ohella valtaa terveydenhuollon johtamisessa.

Anne Seppänen
Adobe/AOP

Lääkäriliitto on huolissaan siitä, että Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialueella näytetään valmisteltavan aluevaltuuston hyväksyttäväksi hallintosääntöä, jossa vastaavan lääkärin asema ei toteudu siten kuin sen pitäisi terveydenhuoltolain mukaan toteutua.

Lääkäriliitto on pyytänyt asiasta oikeudellisen arvioinnin.

Tämän arvioinnin mukaan Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialueen hallintosääntöluonnoksessa vastaavan lääkäri asema terveydenhuollon palvelujen johtamisessa on jäämässä heikoksi. Näin ollen hallintosääntö ei olisi terveydenhuoltolain 57 pykälän mukainen.

– Lääkäriliitto on toimittanut oikeudellisen arvioinnin Pohjois-Pohjanmaan väliaikaisen valmistelutoimielimen johtohenkilöille viime viikon lopulla, mutta siihen ei ole sieltä käsin millään tavalla reagoitu, kertoo Lääkäriliiton politiikkatoimialan johtaja Heikki Pärnänen .

Seuraavaksi oikeudellinen arviointi aiotaan lähettää kaikille Pohjois-Pohjanmaan aluevaltuutetuille.

Hyvinvointialueilla valmistellaan parhaillaan virkamiesvetoisesti ja poliittisessa ohjauksessa hallintosääntöjä, joilla määritellään kunkin hyvinvointialueen johtamisjärjestelmä, toimielimet, sekä tehtävien ja toimivallan jako. Alueiden aluevaltuustot käsittelevät ja todennäköisesti myös hyväksyvät hallintosäännöt ensimmäisissä kokouksissaan maaliskuussa.

Johtava lääkäri sovittaa intressejä yhteen

Terveydenhuoltolaki edellyttää, että terveydenhuollon toimintayksikössä on oltava vastaava lääkäri, jonka on johdettava ja valvottava toimintayksikön terveyden- ja sairaanhoitoa.

Lain perusteluiden mukaan vastaava lääkäri kantaa vastuun siitä, että lääketieteelliset perusteet ja väestön sairaanhoidolliset tarpeet sovitetaan yhteen palvelujen tuotannossa. Kyse on resurssien allokoinnista ja kokonaisuuden vastuunkantamisesta.

– Vastaavalla lääkärillä, usein nimikkeeltään johtajaylilääkärillä, on iso tehtävä ja vastuu. Jotta hän voisi johtaa, valvoa ja yhteensovittaa eri intressejä, hänellä pitää olla ohjausvaltaa. Pohjois-Pohjanmaan hallintosääntöluonnoksessa näin ei ole. Siinä vastaava lääkäri mielletään lääketieteelliseksi asiantuntijaksi, joka tukee ammatillista johtamista ja toimii professionsa edustajana, Pärnänen sanoo.

Lue myös

Huolta on muistakin hyvinvointialueista

Pärnäsen mukaan ajan saatossa on monissa terveydenhuollon organisaatioissa syntynyt asetelmia, joissa johtavan lääkärin asema, vastuu ja valta eivät ole vastanneet sitä, mitä terveydenhuoltolaki edellyttää.

– Näyttää siltä, että usein on haluttu ymmärtää vastaavan lääkärin rooli ikään kuin konsulttina, hän huomauttaa.

Nyt tämä asetelma näyttää olevan siirtymässä myös monien hyvinvointialueiden organisaatioihin.

– Pohjois-Pohjanmaa ei ole tässä yksin, mutta siellä kaavaillussa organisaatiorakenteessa ja hallintosääntömallissa se näkyy tietoomme tulleista kaikkein kärjistyneimmin, Pärnänen sanoo.

Tämän takia Lääkäriliitossa aiotaan lähestyä kaikkien alueiden aluevaltuutettuja hallintosääntöön, terveydenhuoltolain vaatimuksiin ja vastaavan lääkärin asemaan liittyen.

Kirjoittaja

Anne Seppänen

Lääkäriliitto Fimnet Lääkärilehti Potilaanlaakarilehti Lääkäripäivät Lääkärikompassi Erikoisalani Lääkäri 2030