Terveydenhuolto

Lääkäriliitto vetoaa erikoissairaanhoidon yhtenäisyyden säilyttämisen puolesta

Lääkäriliiton hallitus painottaa, että niin erikoisalojen keskinäistä yhteyttä kuin erikoissairaanhoidon yhteyttä perusterveydenhuoltoon tulee vahvistaa nykyisestä, ei heikentää.

Hertta Vierula
Lääkäriliitto pelkää, että esitetty uudistus voi myös vaikeuttaa psykiatripulaa.

Hyvinvointialueiden valmisteluelimissä rakennetaan tällä hetkellä uusia hallintomalleja, joissa erikoissairaanhoito pirstaloituu useiden eri toimialojen alaisuuteen. Lääkäriliitto pelkää, että tällainen toiminta vaarantaa lääketieteellisen johtamisen.

Terveydenhuoltolain mukaan hyvinvointialueella on oltava vastaava lääkäri, joka ”johtaa ja valvoo toimintayksikön terveyden- ja sairaanhoitoa”.

Lääkäriliiton hallitus toteaa tiedotteessa , että jos erikoisalat pirstotaan usean toimialan alaisuuteen, terveydenhuoltolain edellytykset vastaavan lääkärin asemasta ja vastuusta eivät voi toteutua. Jotta hyvinvointialueen johtava ylilääkäri voisi vastata lain mukaisista velvoitteistaan, tulee hänellä olla alaisuudessaan eri toimialojen operatiivisesta lääketieteellistä johtamisesta vastaavat lääkärit.

Pohjois–Pohjanmaalla psykiatriaa ollaan siirtämässä

Liitto antaa tiedotteessaan esimerkiksi Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialueen, missä suunnitellaan psykiatrian siirtämistä terveyden- ja sairaanhoidon toimialueelta Oys psykiatrian ja perhe- ja sosiaalipalvelujen alaisuuteen. Muutosta perustellaan sillä, että useat mielenterveyspotilaat tarvitsevat päihde- ja asumispalveluja.

Lääkäriliitto on huolissaan siitä, että psykiatrian erottaminen muista lääketieteen erikoisaloista saattaisi vahvistaa hoitoon hakeutumiseen yhä liittyvää häpeän tunnetta. 

Lue myös

Psykiatrialla on lääketieteen erikoisalana vahvat kytkennät muun muassa lastentautien, neurologian ja geriatrian tutkimukseen ja palveluihin. Lisäksi aikuispsykiatrian potilailla on paljon muuta väestöä enemmän somaattisia pitkäaikaissairauksia. Niiden hoito muuttuisi entistä hankalammaksi, mikäli psykiatria erotettaisiin hallinnollisesti muista lääketieteen erikoisaloista, liitto ennakoi. 

Paheneeko psykiatripula?

Esitetty uudistus voi myös vaikeuttaa psykiatripulaa. Organisaatiouudistuksen päämäärä tulisi olla henkilökunnan houkuttelevuuden parantaminen, eikä heikentäminen, liitto toteaa.

Erikoisalojen keskinäistä yhteyttä sekä yhteyttä perusterveydenhuoltoon tulee vahvistaa nykyisestä, liitto summaa. Sote-uudistus antaa vahvistamiseen mahdollisuuden, jota ollaan nyt heittämässä hukkaan.

Mikäli Pohjois-Pohjanmaan kaltaisia malleja otetaan käyttöön, on luultavin seuraus hoidon laadun heikentymisen lisäksi erikoislääkäreiden joukkopako yksityiselle sektorille, tiedotteessa todetaan.

Kirjoittaja

Hertta Vierula

Lääkäriliitto Fimnet Lääkärilehti Potilaanlaakarilehti Lääkäripäivät Lääkärikompassi Erikoisalani Lääkäri 2030