Terveydenhuolto

Lääkärivaje yhteydessä vältettävien lääkkeiden käyttöön

Pula voi johtaa kiireiseen työympäristöön, jossa ammattilaisilla ei ole riittävästi aikaa perehtyä lääkkeen valintaan.

Sari Kosonen
Sari Laapotti, Tampereen yliopisto

Tuoreen tutkimuksen mukaan sellaisten lääkkeiden käyttö, joita tulisi välttää, on yleisempää niissä sairaanhoitopiireissä, joissa on suurempi osuus yksinasuvia ja monilääkittyjä 75 vuotta täyttäneitä.

Vältettävällä lääkkeellä tarkoitetaan lääkettä, jonka haittariski ylittää tyypillisesti siitä saatavan kliinisen hyödyn.

Vältettävien lääkkeiden suurempaan käyttöön olivat yhteydessä myös terveyskeskusten lääkärivaje ja se, että kotihoidon henkilöstön määrä on iäkkäiden palveluiden kokonaishenkilöstömäärään nähden vähäinen.

Lääkärivaje voi johtaa kiireiseen työympäristöön, jossa ammattilaisilla ei ole riittävästi aikaa perehtyä lääkkeen valintaan. Lisäksi avointen lääkäri- ja hoitajavakanssien paikkaaminen sijaisuuksilla kasvattaa henkilöstön määrää, mutta ei tuo hoitoon jatkuvuutta.

Lue myös

– Tämänkaltainen hoitosuhde on erityisen ongelmallista monisairaille ja -lääkityille iäkkäille, koska muutokset pitkäaikaissairauksissa ja hoidon tarpeissa jäävät huomaamatta. Lääkitysturvallisuuden parantaminen edellyttää, että ymmärrämme tutkimuksessa havaittujen tekijöiden taustalla olevat syy-seuraussuhteet, kertoo tutkija Jasmin Paulamäkitiedotteessa.

Kirjoittaja

Sari Kosonen

Lääkäriliitto Fimnet Lääkärilehti Potilaanlaakarilehti Lääkäripäivät Lääkärikompassi Erikoisalani Lääkäri 2030