Terveydenhuolto

Lääkehoidon turvallisuutta pyritään parantamaan

Tulossa on muun muassa valtakunnallinen lääkityslista ja uusi riskilääkeluokitus.

Sari Kosonen
Adobe / AOP
Lääkitysturvallisuus voi vaarantua missä tahansa lääkehoitoprosessin vaiheessa ja missä tahansa lääkehoitoa toteuttavassa yksikössä.

WHO:n Maailman potilasturvallisuuspäivää vietetään vuosittain 17. syyskuuta. Tänä vuonna teemana oli lääkitysturvallisuus.

Päivän teema vahvistaa WHO:n vuonna 2017 käynnistämän viisivuotisen potilasturvallisuushaasteen ”Medication without harm” tavoitetta. Haasteen maailmanlaajuisena tavoitteena on vähentää ehkäistävissä olevia, vakavia lääkehaittatapahtumia yli 50 prosentilla.

Lääkehoidon turvallisuuteen liittyvät poikkeamat ovat sosiaali- ja terveydenhuollossa yleisimpien haitta- ja vaaratapahtumien joukossa. Lääkitysturvallisuuden parantaminen on yksi tavoitteista myös tuoreessa asiakas- ja potilasturvallisuusstrategiassa.

Turvallisuus voi vaarantua missä tahansa

Asiakas- ja potilasturvallisuuskeskus järjesti päivään liittyvän Lääkitys turvallisissa käsissä -webinaarin 15. syyskuuta. Webinaarin tavoitteena oli lisätä tietoisuutta lääkityksiin liittyvistä haitoista ja kertoa työkaluista, joilla riskejä voidaan vähentää.

– Lääkehoidon turvallisuudella tarkoitetaan kaikkea lääkkeisiin ja niiden käyttöön liittyvää turvallisuutta. Lääkitysturvallisuus voi vaarantua missä tahansa lääkehoitoprosessin vaiheessa ja missä tahansa lääkehoitoa toteuttavassa yksikössä, totesi tutkimus- ja kehittämisasiantuntija Johanna Jyrkkä Fimeasta.

Jyrkkä esitteli työkaluja lääkitysturvallisuuden edistämiseen. Niitä ovat muun muassa Turvallinen lääkehoito -opas ja Lääke75+ -tietokanta, joka sisältää luokittelun ja suosituksen lähes 500 lääkeaineen tai niiden yhdistelmien käytöstä iäkkäillä. Näistä löytyy tietoa Fimean verkkosivuilta.

Jyrkkä kertoi myös, että Fimeassa on parhaillaan tekeillä riskilääkeluokitus, joka kokoaa yhteen keskeiset suuren riskin lääkkeet ja tarjoaa keinoja riskien hallintaan. Luokitus on tarkoitus julkaista ensi vuonna.

Tarve kansalliselle riskilääkeluokitukselle tunnistettiin Turvallinen lääkehoito -oppaan herättämissä keskusteluissa. Projektissa tehdään tiivistä yhteistyötä Asiakas- ja potilasturvallisuuskeskuksen sekä sidosryhmien kanssa.

Lue myös

Kanta-lääkityslista kehitteillä

Ylilääkäri Heikki Virkkunen Terveyden ja hyvinvoinnin laitokselta esitteli kehitteillä olevaa valtakunnallista Kanta-lääkityslistaa.

– Nykyisin lääkitystiedot ovat palasina maailmalla, eikä kenelläkään ole tietoa kokonaistilanteesta. Tavoitteena on, että ajantasainen lääkitystieto on kaikkien lääkehoitoon osallistuvien saatavilla yhdessä paikassa, Virkkunen kertoi.

Kanta-lääkityslistalla näkyisivät kaikki potilaalle määrätyt ja hänen omatoimisesti käyttämänsä lääkkeet. Listalle tulisivat myös tiedot annosten muutoksista ja lääkkeiden lopetuksista. Lista näkyisi yhtenäisenä ja ajantasaisena henkilölle itselleen sekä potilaan lääkehoitoon osallistuville terveyden- ja sosiaalihuollon ammattihenkilöille ja apteekeille.

Lääkityslista on tarkoitus toteuttaa vaiheittain vuoteen 2030 mennessä. Uudistus edellyttää lakimuutoksia.

Kirjoittaja

Sari Kosonen

Lääkäriliitto Fimnet Lääkärilehti Potilaanlaakarilehti Lääkäripäivät Lääkärikompassi Erikoisalani Lääkäri 2030