Terveydenhuolto

Lääketeollisuuden ja terveydenhuollon ammattilaisten yhteistyö oli tiiviistä myös viime vuonna

Koronapandemia ei näytä vaikuttaneen merkittävästi myöskään tutkimus- ja tuotekehitysyhteistyöhön.

Hanna Kauppinen

Adobe/AOP

Lääketeollisuus ry:n jäsenyritykset käyttivät viime vuonna yhteensä noin 40,4 miljoonaa euroa lääkäreiden ja muiden terveydenhuollon ammattilaisten kanssa tehtyyn yhteistyöhön. Tällaista yhteistyötä on muun muassa lääkäreiden kouluttaminen ja heiltä ostetut asiantuntijapalvelut. 

Tämä selviää Lääketeollisuuden jäsenistölleen tekemästä vuosittaisesta kyselystä. Tiedot kootaan Euroopan laajuisesti. 

Lääketeollisuus ja Lääkäriliitto näkevät teollisuuden ja ammattilaisten koulutus- ja tutkimusyhteistyön tärkeänä. Pandemia-aikana yhteistyöhön on luotu uudenlaisia toimintatapoja, joista osa on varmasti tullut jäädäkseen. Esimerkiksi koulutustilaisuuksia ja kokouksia on järjestetty verkon välityksellä.

– Lääkäriliitto kannattaa koulutus- ja asiantuntijayhteistyön avoimuutta ja on todella iloinen, että lääkäreiden suostumusprosentti tietojen julkaisuun on noussut vuonna 2021 jo lähes 73 prosenttiin, sanoo Lääkäriliiton politiikkatoimialan johtaja  Heikki Pärnänen tiedotteessa .

Tutkimus- ja tuotekehitysyhteistyöhön koronapandemia ei näytä vaikuttaneen merkittävästi. Viime vuonna T&K-yhteistyötä tehtiin 31,3 miljoonan euron arvosta, kun se edellisenä vuonna oli noin 28 miljoonaa euroa.

Muita keskeisiä yhteistyömuotoja ovat koulutus- ja asiantuntijapalvelut. Asiantuntijapalkkioita yritykset maksavat lääkäreille esimerkiksi luennoista, koulutusmateriaalien tekemisestä sekä tieteellisestä konsultoinnista.

Koronapandemialla on muuttanut yhteistyön muotoja.

– Kansainvälisten tieteellisten kongressien siirryttyä pääasiallisesti etätapahtumiksi on rekisteröintimaksujen sekä matka- ja majoituskulujen osuus laskenut, toteaa Lääketeollisuuden erityisasiantuntija  Laura Labart .

Lue myös

Hänen mukaansa tulevaisuudessa on kiinnostavaa nähdä, miten tulevat sote-rakenteet ja terveydenhuollon ammattilaisten uudenlaiset vastuualueet vaikuttavat lääketeollisuuden ja asiantuntijoiden yhteistyöhön. 

Labart pitää tärkeänä, että tutkimus- ja tuotekehitystoimintaa tehdään Suomessa. Siitä hyötyvät tutkimuksissa mukana olevat potilaat, osaamistaan kehittävät terveydenhuollon ammattilaiset ja sitä kautta koko yhteiskunta.

– Tärkeää meille on, että kun uusia yhteistyömuotoja luodaan, pelisäännöt ovat kaikille samat ja yhteistyö on ennen kaikkea läpinäkyvää. Tämä on tutkivan lääketeollisuuden tärkeimpiä vastuullisuuden periaatteita, Labert sanoo.

Lisätietoja ja linkit yritysten raportteihin löytyvät täältä .

Kirjoittajat

Hanna Kauppinen

Lääkäriliitto Fimnet Lääkärilehti Potilaanlaakarilehti Lääkäripäivät Lääkärikompassi Erikoisalani Lääkäri 2030