Terveydenhuolto

Lääketietovarannon valmistelu etenee

Viranomaisten tehtäviin ja palveluihin liittyvät tiedot kootaan ensimmäisenä.

Maria Nummela
Adobe/AOP

Eri lähteissä oleva lääketieto halutaan yhteen paikkaan ja hallittavampaan muotoon. Sosiaali- ja terveysministeriö tiedottaa, että nyt kansallisen lääketietovarannon valmistelutyöt ovat alkaneet.

Ensimmäisenä kootaan yhteen viranomaisten tehtäviin ja palveluihin liittyviä tietoja lääkevalmisteista ja lääkemarkkinasta.

Lue myös

Fimea käynnistää lääketietovarannon valmistelun yhteistyössä keskeisten viranomaisten ja sidosryhmien kanssa. Hankkeen organisoitumismalli laaditaan tämän vuoden loppuun mennessä. 

Lääketietovaranto on sosiaali- ja terveysministeriön toteuttamaa lääkeasioiden uudistusta. Tämä on kirjattu myös hallitusohjelman tavoitteisiin. 

Kirjoittaja

Maria Nummela

Lääkäriliitto Fimnet Lääkärilehti Potilaanlaakarilehti Lääkäripäivät Lääkärikompassi Erikoisalani Lääkäri 2030