Terveydenhuolto

Lääkkeiden omavastuiden muutokset vaikuttavat lääkkeiden kulutukseen

Vaikutukset ulottuvat myös terveyspalveluihin.

Ulla Toikkanen
Adobe/AOP

Uusien kotimaisten sekä aiempien pohjoismaisten tutkimusten mukaan ihmiset kuluttavat julkisen perusterveydenhuollon palveluja ja lääkkeitä enemmän silloin, kun niiden hinta on matalampi.

Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen laajassa tutkimushankkeessa tarkasteltiin terveydenhuollon asiakasmaksujen muutosten vaikutuksia. Samalla tutkijaryhmä laati katsauksen pohjoismaisista tutkimuksista, joissa on pyritty asiakasmaksujen ja lääkkeiden omavastuiden vaikutusten arviointiin laajojen rekisteriaineistojen avulla. 

Lue lisää: Hus ja Länsi-Uusimaa korottavat asiakasmaksuja enimmäismäärän

Sekä uudet kotimaiset että aiemmat pohjoismaiset tutkimukset raportoivat melko johdonmukaisesti asiakasmaksujen ja lääkkeiden omavastuiden vaikuttavan palvelujen ja lääkkeiden kulutukseen. Tämä intuitiiviselta kuulostava tulos ei ole itsestäänselvyys.

– On esitetty myös ajatus, että terveydenhuollossa palveluiden hinnan rooli olisi hyvin pieni ja terveyspalvelujen käyttö olisi hyvin pitkälti tarveperusteista, sanoo tiedotteessa Turun yliopiston väitöskirjatutkija ja THL:n vieraileva tutkija Tapio Haaga .

Tutkimusnäyttö ei sen sijaan johdonmukaisesti puolla käsitystä, että pienituloiset reagoisivat maksujen muutoksiin suurituloisia herkemmin. Osassa tutkimuksista eroa pieni- ja suurituloisten välillä ei havaita. 

Lue lisää: Asiakasmaksujen enimmäismäärät nousevat

Erityisesti perusterveydenhuollon käyntimaksujen osalta useampi tutkimus kuitenkin raportoi, että pienituloiset ovat reagoineet maksumuutoksiin käyntimäärissä mitattuna vahvemmin kuin suurituloiset. 

– Tutkimustulosten valossa on kuitenkin epäselvää, miten havaitut käyttäytymismuutokset vaikuttavat terveyteen ja hyvinvointiin, Haaga sanoo.

Lue lisää: Hus ja Länsi-Uusimaa korottavat asiakasmaksuja enimmäismäärän

Kirjoittaja

Ulla Toikkanen

Lääkäriliitto Fimnet Lääkärilehti Potilaanlaakarilehti Lääkäripäivät Lääkärikompassi Erikoisalani Lääkäri 2030