Terveydenhuolto

Lääkkeiden saatavuudessa yhä enemmän häiriöitä

Toimitusketjujen pirstaloituminen ympäri maailmaa lisää riskiä.

Maria Nummela

Adobe/AOP

Lääkevalmisteiden saatavuushäiriöt ovat lisääntyneet huomattavasti lähivuosien aikana, tiedottaa Fimea .

Koronaviruspandemia on korostanut entisestään varautumisen ja lääkkeiden reaaliaikaisten saatavuustietojen merkitystä. COVID-19-tilanne osaltaan lisäsi saatavuushäiriöitä.

Lääkkeiden saatavuustilannetta voidaan kuvata esimerkiksi lääkeyritysten tekemien saatavuushäiriöilmoitusten avulla ja Fimean myöntämien velvoitevarastoinnin alituslupien, erityislupien ja poikkeuslupien avulla.

Tärkeimmät saatavuutta heikentäneet syyt olivat tuotantoon ja kysynnän lisääntymiseen liittyviä. Lääkevalmistuksen keskittyminen kolmansiin maihin sekä lääkkeiden toimitusketjun pirstaloituminen ympäri maailmaa lisäsivät riskiä.

Lue myös

Ongelmia on ollut eniten hermostoon vaikuttavien lääkkeiden, kuten kipu- ja psyykenlääkkeiden ja sekä sydän- ja verisuonisairauksien lääkkeiden kanssa.

Fimean mukaan Suomi on osa globaalia lääkemarkkinaa ja hyvin riippuvainen lääkkeiden maahantuonnista. Fimea tekee aktiivista yhteistyötä lääkealan toimijoiden sekä muiden EU- ja ETA-maiden lääkeviranomaisten kanssa tilanteen parantamiseksi.

Kirjoittajat

Maria Nummela

Lääkäriliitto Fimnet Lääkärilehti Potilaanlaakarilehti Lääkäripäivät Lääkärikompassi Erikoisalani Lääkäri 2030