Terveydenhuolto

Lääkkeistä tinkiminen yleistyi Sipilän hallituksen säästöjen aikaan

Taustalla todennäköisesti sekä heikentynyttä maksukykyä että kasvaneita terveysmenoja.

Anne Seppänen

Adobe/AOP

Lääkkeistä tinkiminen osana aineellista puutetta yleistyi Juha Sipilän hallituksen kovien säästötoimien aikaan.

Tämä ilmenee Turun yliopistossa tehdystä tutkimuksesta. Aaltonen K J Epidemiol Community Health 24.1.2023

Tutkimuksessa selvitettiin, miten aineellisen puutteen, kuten ruuasta, lääkkeistä tai lääkärikäynneistä tinkimisen kokemukset vaihtelivat 2013–2015, 2018 ja 2020 työssäkäyvien, osa-aikaisesti työssäkäyvien tai osa-aikaisesti eläkkeellä olevien, opiskelijoiden, työttömien, työkyvyttömien ja eläkeläisten keskuudessa. Aineistona käytettiin THL:n väestökyselyjä.

Suurimmat erot väestöryhmien välillä olivat 2018.

Puute yleisintä työttömillä ja työkyvyttömillä

Kasvaneiden erojen taustalla oli todennäköisesti sekä heikentynyttä maksukykyä että kasvaneita terveysmenoja, jotka johtuivat säästötoimista.

Sipilän hallituksen (2015–2020) aikana toteutettiin useita säästötoimia, jotka kohdistuivat terveydenhuollon maksuihin ja sosiaalietuuksiin. Lääkkeiden, terveydenhuollon matkojen, yksityisen hoidon ja julkisen terveydenhuollon omavastuita ja asiakasmaksuja korotettiin.

Aineellinen puute oli yleisintä työttömillä ja työkyvyttömillä ja harvinaisinta eläkeikäisillä ja kokoaikaisesti työssä olevilla. Naiset kokivat aineellista puutetta yleisemmin kuin miehet.

Lue myös

Vuonna 2018 etenkin työkyvyttömien miesten ja naisten, työttömien naisten sekä osa-aikatyössä tai osa-aikaeläkkeellä olevien miesten aineellisen puutteen kokemukset olivat yleisempiä kuin aiempina tutkimusvuosina, mikä heikensi heidän suhteellista asemaansa entisestään. Lääkkeistä tinkiminen kustannussyistä oli näissä ryhmissä useammin osa koettua aineellista puutetta. 

Syy-seuraussuhdetta ei voida varmentaa

Tutkimus perustui poikkileikkausasetelmaan, joten syy-seuraussuhdetta Sipilän hallituksen politiikkatoimien ja aineellisen puutteen kokemusten muutosten välillä ei voida sen perusteella varmentaa.

Tulokset täydentävät rekisteritutkimuksiin perustuvaa tietoa tuomalla esiin ihmisten omia kokemuksia.

Kirjoittajat

Anne Seppänen

Lääkäriliitto Fimnet Lääkärilehti Potilaanlaakarilehti Lääkäripäivät Lääkärikompassi Erikoisalani Lääkäri 2030