Terveydenhuolto

Lähes puolet pääkaupunkiseudun ikääntyneistä käyttää liikaa alkoholia

Humalahakuinen juominen yleisintä 40–64-vuotialla.

Maria Nummela

Adobe/AOP

Alkoholin liikakäyttö on pääkaupunkiseudulla yleisintä 65–79-vuotiaiden ikäryhmässä. Tässä ikäryhmässä peräti 46 prosenttia käyttää alkoholia liikaa. Luvut ovat vuodelta 2021 ja pääkaupunkiseudun hyvinvointikyselyn tuloksista.

Alle 40-vuotiailla pulma on pienin, heistä joka viides käyttää alkoholia liikaa. Humalahakuinen juominen on yleisintä 40–64-vuotiaiden ikäryhmässä. Kun tämän ikäisistä 12 prosenttia juo humalahakuisesti, on osuus 20–39- ja 65–79-vuotiailla 7 prosenttia.

Helsingin kaupungin mukaan 60–79-vuotiaiden mielenterveys- ja päihdeongelmien taustalla on etenkin yksinäisyyttä. Pulmaa on pahentanut koronan mukanaan tuomat kokoontumisrajoitukset.

Kaupungin sosiaali- ja terveystoimiala pyrkii korjaamaan tilannetta uusilla ikääntyneiden mielenterveyspalveluilla sekä parantamalla olemassa olevien palvelujen saatavuutta. Eläkkeellä olevien tarpeet poikkeavat työikäisistä, joten he tarvitsevat omia päihde- ja mielenterveyspalveluja.

Lue myös

Tulevaisuuden sote-keskus 2021–23 -hankkeessa kehitettään muun muassa kotiin vietävää, yksilöllistä sosiaalista kuntoutusta sekä ryhmämuotoista ympärivuorokautista kuntoutusta näiden pulmien kanssa kamppaileville ikääntyneille.

Tällä viikolla toteutetaan Kun kaikki ei ole kohdillaan -kampanja. Helsinki toivoo yhteydenottoja matalla kynnyksellä kaikilta, joilla on huoli ikääntyneen tilanteesta tai jotka ovat itse ikääntyneitä haastavassa tilanteessa. Kummassakin tapauksessa helsinkiläisiä palvelee kaupungin Seniori-info. Huolesta voi ilmoittaa myös Maisa.fi-sivuston kautta tai hel.fi/kerrohuolesta -linkin kautta.

Kirjoittajat

Maria Nummela

Lääkäriliitto Fimnet Lääkärilehti Potilaanlaakarilehti Lääkäripäivät Lääkärikompassi Erikoisalani Lääkäri 2030