Terveydenhuolto

Lähisuhdeväkivalta aiheuttaa merkittävästi kustannuksia terveyspalveluissa

Lähisuhdeväkivaltaa on kokenut 75 prosenttia 16–74-vuotiaista ainakin kerran elämässään.

Ulla Toikkanen
Adobe/AOP

Pelkästään naisiin kohdistuneesta fyysisestä parisuhdeväkivallasta aiheutuu 150 miljoonan euron lisäkustannukset vuodessa, kertoo valtioneuvoston julkaisema selvitys . Todellisuudessa terveydenhuollon kokonaiskustannukset ovat tätä vieläkin suuremmat. Lisäksi palveluja koskevia kustannuksia syntyy sosiaali- ja oikeuspalveluille.

Henkistä, fyysistä tai seksuaalista lähisuhdeväkivaltaa on kokenut 16–74-vuotiaista 75 prosenttia ainakin kerran elämässään. 

Parisuhdeväkivalta oli tulosten mukaan yleistä ja sukupuolittunutta. Naiset olivat kokeneet merkitsevästi miehiä useammin parisuhdeväkivaltaa elämänsä aikana. Naiset olivat kokeneet enemmän etenkin fyysistä ja seksuaalista väkivaltaa sekä vainoa.

16–17-vuotiaista parisuhteessa olleista tytöistä 45 prosenttia oli kokenut väkivaltaa kumppaninsa taholta. Lisäksi tutkimuksessa tuli esille, että lapsuusaikana koettu väkivalta oli yleistä.

Huomio lähisuhdeväkivallan tunnistamiseen

Lähisuhdeväkivallasta aiheutui terveydenhuoltoon lisäkustannuksia kuuden vuoden seuranta-aikana. Terveydenhuollon kustannukset lähtivät kuitenkin laskuun lähisuhdeväkivallan tunnistamisen jälkeen.

Lue myös

– Todellisuudessa pelkästään terveydenhuollon lisäkustannukset ovat suuremmat, kuin mitä tutkimuksessa tuli esille, kun huomioidaan myös muut väkivallan muodot ja miesten kokema parisuhdeväkivalta. Luku ei myöskään huomioi kaikkia väkivallan aiheuttamia pitkäkestoisia vaikutuksia fyysiseen ja psyykkiseen terveyteen sekä sosiaaliseen hyvinvointiin, kertoo tutkijatohtori Heli Siltala Jyväskylän yliopistosta tiedotteessa.

Lähisuhdeväkivallan ennaltaehkäisyn ja puuttumisen järjestäminen kunnissa ja hyvinvointialueilla on varmistettava ottamalla käyttöön toimiviksi todettuja työtapoja ja palvelukokonaisuuksia. Lähisuhdeväkivallan ennaltaehkäisyn tulisi olla ensisijaista.

Toimiviksi todettuja työtapoja ovat puheeksi ottaminen ja kartoittaminen sekä riskiarviointi, turvasuunnitelmien tekeminen. Ensivaiheen auttaminen ja palveluihin ohjaaminen tulee sisällyttää osaksi sosiaali- ja terveydenhuollon perustyötä.

Kirjoittaja

Ulla Toikkanen

Lääkäriliitto Fimnet Lääkärilehti Potilaanlaakarilehti Lääkäripäivät Lääkärikompassi Erikoisalani Lääkäri 2030