Terveydenhuolto

Lakiesitys potilaiden hengen turvaamiseksi valmisteilla

STM: Aiemmin valmisteltu potilasturvalakiesitys ei sellaisenaan vastaa tämän hetken tilannetta.

Maria Nummela

Panthermedia

Sosiaali- ja terveysministeriö (STM) on arvioinut sairaaloiden teho-osastoja ja vanhusten kotihoitoa uhkaavien työtaistelutoimien vaarantavan potilaiden ja asiakkaiden terveyden ja hengen.

STM:n mukaan annettuihin lakkovaroituskohteisiin ei ole luvattu suojelutyötä. Näin ollen vastuuministeri päätti virkakunnalta saadun arvion ja esittelyn perusteella hallituksen esityksen valmistelusta potilaiden ja asiakkaiden hengen ja terveyden turvaamiseksi.

Lue myös

Perjantaina 2. syyskuuta sosiaali- ja terveysministeriön virkakunta ja vastuuministeri ovat käyneet läpi työtaistelutilannetta ja siihen varautumista.

STM on lähettänyt viime viikolla tilannetta seurattuaan sekä kunnille että sairaanhoitopiireille ohjauskirjeen työtaistelutoimiin varautumisesta.

Viime keväänä valmisteltu esitys potilasturvallisuuslaiksi ei sellaisenaan vastaa tämänhetkiseen tilanteeseen.

Kirjoittajat

Maria Nummela

Lääkäriliitto Fimnet Lääkärilehti Potilaanlaakarilehti Lääkäripäivät Lääkärikompassi Erikoisalani Lääkäri 2030