Terveydenhuolto

Länsi-Uudenmaan ammatinharjoittajapilotille vihreää valoa

Oikeudellisen selvityksen mukaan mallille ei todennäköisesti ole estettä.

Sari Kosonen
Niko Raappana
Länsi-Uudenmaan hyvinvointialueen ammatinharjoittajapilotti pyritään saamaan käyntiin ennen kesää, kertoo Markus Paananen.

Länsi-Uudenmaan hyvinvointialueella on alkamassa pilotti, jossa yleislääketieteen erikoislääkäreitä työskentelee ammatinharjoittajina terveyskeskuksissa. Taustalla on tarve löytää uusia ratkaisuja pitkään jatkuneeseen julkisen perusterveydenhuollon lääkärivajeeseen.

Pilotissa hyvinvointialue on palveluiden järjestäjä, ei työnantaja. Lääkäri ei ole virkasuhteessa, vaan ammatinharjoittaja, joka tuottaa väestölle yleislääkärin palveluja.

Ennen pilotin käynnistymistä hyvinvointialue halusi varmistua siitä, ettei ammatinharjoittajaa tulkita juridisesti työntekijäksi. Tämä pilaisi idean.

– Nyt työ-, vero- ja eläkeoikeudellinen selvitys on tehty. Saimme neuvoja siihen, mitä pitää ottaa huomioon, jotta ammatinharjoittajilla on kokeilussamme yrittäjästatus, palvelualuejohtaja Markus Paananen kertoo.

– Tiettyjä reunaehtoja on tunnistettu. Näitä ovat esimerkiksi lääkärin vapaus päättää asiakaskuntansa koosta ja tietyistä työn tekemisen ehdoista kuten työaikojen sijoittelusta. Pilottiin osallistuvalla ammatinharjoittajalla voi myös olla muitakin kuin hyvinvointialueen toimeksiantoja.

Hyvinvointialueen tavoitteena kokeilussa on edistää lääkärintyön tehokasta organisointia ja sitouttaa yksityissektorilla toimivia lääkäreitä pitkiin hoitosuhteisiin. Samalla pyritään luomaan hoidon jatkuvuutta tukevia kannustimia.

Lue lisää: Länsi-Uusimaa pilotoi ammatinharjoittajamallia

– Tarvitsemme toimivan ja kestävän mallin, joka tukee virkalääkärijärjestelmää. Toivomme, että ammatinharjoittajat kiinnostuisivat tästä, Paananen sanoo.

Pilotissa on nyt rahoitus kahteen lääkäriin. Jos pilotista saadaan hyviä kokemuksia, tavoitteena on laajentaa sitä.

Kokeilu pyritään saamaan käyntiin vielä ennen kesää.

– Jaamme mielellämme tietoa kokemuksistamme niin, että kokeilu hyödyttäisi muitakin hyvinvointialueita, Paananen lupaa. 

Lue lisää: Omalääkärimallille tukea Pohjoismaista

Kirjoittaja

Sari Kosonen

Lääkäriliitto Fimnet Lääkärilehti Potilaanlaakarilehti Lääkäripäivät Lääkärikompassi Erikoisalani Lääkäri 2030