Terveydenhuolto

Lapsen musiikkiharrastus parantaa tarkkaavaisuutta ja muistia

Olisi kuitenkin tärkeää nähdä harrastukset muusta kuin hyötynäkökulmasta.

Hanna Kauppinen

Adobe/AOS

Etenkin lapsena aloitettu musiikkiharrastus on aiemmissa tutkimuksissa yhdistetty parempaan suoriutumiseen tarkkaavaisuutta, työmuistia ja ajattelun joustavuutta vaativissa tehtävissä eli niin sanotussa toiminnanohjauksessa.

– Musiikkia harrastavilla toiminnanohjaukseen liittyvät aivoalueet ja niiden muodostamat verkostot voivat myös olla rakenteeltaan ja toiminnaltaan poikkeavia muuta harrastaviin verrattuna, kertoo aiheesta väittelevä psykologian maisteri Katri Saarikivi tiedotteessa .

Hänen mukaansa on ollut epäselvää, missä vaiheessa harrastuksen mahdollinen vaikutus tulee esiin ja kuinka kauan se kestää.

– Onko niin, että jossain vaiheessa erot musiikkia ja muita harrastavien välillä häviävät, Saarikivi pohtii.

Vastausten saamiseksi seurattiin musiikkia ja muuta harrastavien lasten aivojen kehitystä yli kymmenen vuoden ajan. Musiikin harrastajat pärjäsivät hieman paremmin työmuistia, valikoivaa tarkkaavaisuutta, itsehillintää ja ajattelun joustavuutta vaativissa tehtävissä kuin muuta harrastavat lapset. Myöhemmällä iällä erot hävisivät. 

– Voidaan ajatella, että musiikkiharrastus, joka onnistuakseen edellyttää keskittymistä ja itsehillintää, voisi tukea näiden taitojen kehittymistä. Toisaalta, mitä jos harrastukseen hakeutuvat lapset, joilla nämä taidot ovat alkujaankin hyviä? Saarikivi miettii.

Myös esimerkiksi joukkuelajit on yhdistetty sosiaalisten taitojen tehostumiseen. Saarikivi muistuttaakin, että tärkeintä olisi nähdä harrastukset lapsen elämässä muusta kuin hyötynäkökulmasta.

Lue myös

– Yleisesti ottaen aivoille on hyvä, että niitä käytetään oppimiseen itseä kiinnostavien aiheiden parissa. Harrastukset voivat tarjota näitä tärkeitä oppimisen ja itsetuntemuksen paikkoja, Saarikivi toteaa.

Katri Saarikivi väittelee 16. kesäkuuta kello 17.15 Helsingin yliopiston lääketieteellisessä tiedekunnassa Porthanian PII -salissa aiheesta  Augmented maturation of executive functions in musically trained children and adolescents .

Ennen väitöstilaisuuttaan Saarikivi järjestää samassa paikassa kaikille avoimen Lasten lektio -tilaisuuden eli lapsille suunnatun tiedetuokion, jossa käydään leikin avulla läpi sitä, mitä on tiede, tutkiminen, väittäminen, ja mitä väitöstilaisuudessa tapahtuu. 

Kirjoittajat

Hanna Kauppinen

Lääkäriliitto Fimnet Lääkärilehti Potilaanlaakarilehti Lääkäripäivät Lääkärikompassi Erikoisalani Lääkäri 2030