Terveydenhuolto

Maahanmuuttanut väestö voi keskimäärin hyvin

Yksinäisyys ja syrjintä varjostavat terveyttä ja hyvinvointia, selviää THL:n tuoreesta tutkimuksesta.

Sari Kosonen
Adobe / AOP

Useimmat maahanmuuttaneet kokevat terveytensä hyväksi, ja he raportoivat vähemmän pitkäaikaissairauksia kuin koko väestö keskimäärin. Noin puolet myös liikkuu kestävyysliikuntasuosituksen mukaisesti.

Suurimmalla osalla maahanmuuttaneista on vähintään yksi ystävä Suomessa sekä kohtalaisen vahva kokemus osallisuudesta ja päivittäisen elämän turvallisuudesta.

Toisaalta taustamaiden ja sukupuolten välillä on edelleen suuria eroja terveydessä, hyvinvoinnissa ja osallisuuden kokemuksissa.

– Monet tekijät voivat selittää maahanmuuttaneiden ihmisten kokemaa yksinäisyyttä, kuten työllistymishaasteet, tukiverkostojen puute tai syrjintäkokemukset, sanoo THL:n tutkimuspäällikkö Hannamaria Kuusio tiedotteessa .

Lue myös

– Yksinäisyys on aina uhka mielenterveydelle ja hyvinvoinnille. Siksi yhteiskunnan vastaanottavuutta tulisi kehittää, ja maahanmuuttaneille tarjota selkeää ohjausta ja neuvontaa siitä, mitä palveluja on tarjolla ja kuinka niihin pääsee.

MoniSuomi-tutkimuksessa selvitettiin Suomessa asuvan ulkomailla syntyneen aikuisväestön terveyttä ja hyvinvointia sekä sosiaali- ja terveyspalvelukokemuksia kyselytutkimuksella. Tieto kerättiin syys-maaliskuun aikana 2022. 

Kirjoittaja

Sari Kosonen

Lääkäriliitto Fimnet Lääkärilehti Potilaanlaakarilehti Lääkäripäivät Lääkärikompassi Erikoisalani Lääkäri 2030