Terveydenhuolto

Mediconsult ja Esko Systems laajaan yhteistyöhön

Uu silla hyvinvointialue illa miet itään nyt laajasti potilas- ja asiakastietojärjestelmien uudistamista.

Hanna Kauppinen

Susanna Nordvall
Mediconsultin toimitusjohtaja Tommi Salaspuro toivoo, että uudet hyvinvointialueet lähtisivät rohkeasti miettimään uusia ratkaisuja asiakas- ja potilastietojärjestelmiinsä.

Sosiaali- ja terveysalan potilas- ja asiakastietojärjestelmiä kehittävä kotimainen Mediconsult on voittanut Esko Systemsin suun terveydenhuollon ja sosiaalihuollon tietojärjestelmien hankinnan kilpailutuksen. Kilpailutus oli yksi alan historian laajimmista eli se kattoi noin 600 000 ihmisen väestöpohjan. Sopimukset allekirjoitetaan loppukesästä.

Hankinnan kohteena ovat Mediconsultin kehittämä Saga Suunterveydenhuolto ja Saga Sosiaalihuolto. Kilpailutuksessa molempien järjestelmien hinta-laatusuhde arvioitiin parhaaksi. Suun terveydenhuollon kilpailutuksen arvo on reilut 2 miljoonaa euroa, sosiaalihuollon noin 3,5 miljoonaa.

Mediconsultin toimitusjohtaja  Tommi Salaspuro ja hyvinvointialueiden johtaja Pauli Nurmi iloitsevat yhteistyöstä Esko Systemsin kanssa ja toivovat, että mahdollisimman moni hyvinvointialue lähtisi rohkeasti uudistamaan järjestelmiään.

– 1.1.2023 Suomessa tulee tapahtumaan ainutlaatuinen muutos, jota seurataan ulkomaillakin hyvin tiiviisti. Mediassa on paljon kirjoitettu siitä, mihin kaikkeen rahaa tarvitaan ja mitä kaikkia järjestelmiä pitää rakentaa. Mutta tilanne kannattaisi nähdä siten, että nyt on oikeasti mahdollisuus arvioida, kuinka tuotamme palveluita, kenen kanssa, kuka ne tuottaa ja millä kustannuksilla. Nyt kahdella hyvinvointialueella on hyvin määrätietoisesti jo lähdetty toimimaan, Salaspuro sanoo.

Hän toivoo, että vanhan päivittämisen sijaan panostettaisiin uuteen.

– Diesel-autoa voi tankata vaikka kuinka paljon, mutta se ei muutu sähköautoksi. Ja kohta sähköautot menevät oikealta ohi. Että uskalletaanko rakentaa uutta vai vain päivittää vanhaa. Joka tapauksessa hyvinvointialueiden muutos tulee edellyttämään muutostoimenpiteitä, jotta uudistuksesta saadaan tavoitellut hyödyt irti.

Mediconsultin asiakkaita ovat muun muassa Kela, Mehiläinen, DigiFinland, Kanta ja Siun Sote.

Asiakas ei joudu kehittäjäksi

Salaspuro korostaa toimialan tuntemuksen tärkeyttä. Mediconsultin palveluksessa on lääkäreitä, hoitajia ja sosiaalityöntekijöitä, joiden asiantuntemuksella tietojärjestelmiä on kehitetty.

– Perusoletus on se, että meidän pitää tietää, miten lääkäri tekee työtään. Asiakkaalla on tietenkin mahdollisuus olla mukana kehittämisessä, mutta emme edellytä, että lääkäri joutuu käyttämään kallisarvoista työaikaansa kehittääkseen järjestelmiämme.

Mediconsult on testannut monin tavoin järjestelmänsä käytettävyyttä. Se on esimerkiksi laskenut noin neljän tuhannen ihmisen kokoisen hoitohenkilökunnan käyttämää aikaa järjestelmien parissa parinsadan tuhannen kansalaisen hyvinvointialueella.

– Jos pelkästään erilaisten klikkauksien ja muiden käyttötoimenpiteiden vähentyessä säästyy 15 minuuttia päivässä, kuukaudessa on keskiarvopalkkojen mukaan laskettuna säästynyt 500 000 euroa, ja vuodessa jopa kuusi miljoonaa euroa. On päätöksentekijöiden tehtävä miten kustannussäästö toiminnassa kohdennetaan. Järjestelmän toimittajan pitää luoda ratkaisuja, joita käyttämällä lääkäri ehtii kohdata potilaansa, eikä vain tehdä kirjauksia järjestelmään.

Lue myös

Kannustusta kilpailutukseen

Ainakin Pohjanmaan hyvinvointialue on ilmoittanut kilpailuttavansa koko asiakas- ja potilastietojärjelmänsä hankinnan. Pohjois-Savo ja Pirkanmaa ovat tekemässä sosiaalihuollon asiakastietojärjestelmästä kilpailutuksen yhdessä syksyllä. Lisäksi useita muita hyvinvointialueita on pitkällä prosessissa.

Pauli Nurmi uskoo, että aalto on nyt lähtenyt vyörymään, muutaman vuoden sisällä se pyyhkäisee yli Suomen, ja kilpailutukset yleistyvät.

– Me tietysti kannustamme hyvinvointialueita rohkeisiin ratkaisuihin. Mutta moni alue käyttää tämän vuoden vielä suunnitteluun. Kilpailutus on loppujen lopuksi aika helppoa. Pitää vain varata riittävästi aikaa toimittajien kanssa keskusteluun ja varautua arvioimaan laatua hyvin laajasti, Nurmi sanoo.

Salaspuro kertoo, että kilpailutuksen tuloksen julkistamisen jälkeen hänelle on tullut kyselyitä myös Ruotsista ja Norjasta. Hänen mukaansa vahva kotimarkkina luo edellytykset toiminnan laajentamiselle.

Mediconsult on perustettu vuonna 1975 ja työllistää noin 250 ihmistä.

Mediconsult järjestää "Suomesta maailman tervein kansa" -keskustelutilaisuuden SuomiAreenassa Porissa 13. heinäkuuta. Keskustelussa on mukana muun muassa hyvinvointialueiden johtoa.

Lisää Mediconsultin ja Esko Systemsin yhteistyöstä voit lukea täältä .

Kirjoittajat

Hanna Kauppinen

Lääkäriliitto Fimnet Lääkärilehti Potilaanlaakarilehti Lääkäripäivät Lääkärikompassi Erikoisalani Lääkäri 2030