Terveydenhuolto

Mikä aveilla jumittaa yksityislääkärien ilmoituksissa ja luvissa?

Korona-aikana julkiselta sektorilta on siirrytty aiempaa enemmän yksityiselle, ja tämä ruuhkauttaa avin ilmoitus– ja lupakäsittelyä.

Anne Seppänen

Adobe/AOP
Kuva: Adobe/AOP

Kun lääkäri aloittaa yksityisvastaanoton pitämisen toiminnassa olevassa lääkärikeskuksessa, hänen pitää tehdä siitä ilmoitus aluehallintovirastolle. Ilmoituksen käsittely kestää parikin kuukautta, eikä lääkäri voi aloittaa töitä.

Miksi aikaa kuluu näin paljon, Etelä-Suomen aluehallintoviraston sote-palvelujen tuottajien palvelujen päällikkö Mikko Floréen ?

­­­– Korona-aikana julkiselta sektorilta on siirrytty aiempaa enemmän yksityiselle. Tämä näkyy meillä niin, että itsenäisen ammatinharjoittajan ilmoituksia on tullut noin 40 prosenttia aikaisempaa enemmän. Tilanne on sama niin lääkärikeskuksen tiloissa toimivien ammatinharjoittajien ilmoitusten osalta, kuin yrittäjänä toimimiseen liittyvien lupien osalta. Lupien käsittely on viime aikoina vienyt noin 3,5 kuukautta, vaikka tavoite on alle kaksi kuukautta. Ilmoitusten käsittelyaika on vielä tavoitteen rajoissa, vaikka onkin selkeästi pidentynyt aiemmasta.

­­– Lääkäri voi tehdä työtä yksityisessä lääkärikeskuksessa joko työntekijänä, itsenäisenä ammatinharjoittajana tai yrittäjänä. Työntekijänä pääsee heti hommiin, itsenäisen ammatinharjoittajan pitää tehdä ilmoitus aviin. Yrittäjänä toimimiseen tarvitaan lupa, vaikka toimisikin toisen yrityksen kuten lääkärikeskuksen tiloissa. Tähän liittyy esimerkiksi Kanta-yhteyden ja reseptin kirjoittamisen kaltaisia asioita.

Mitä avi tarkistaa?

Mitä asioita avi tarkistaa, kun se käsittelee lääkärin ilmoitusta yksityisenä ammatinharjoittajana toimimisesta, tarkastaja Katariina Muotio Etelä-Suomen avista?

– Tarkistamme, että ammattioikeudet ovat kunnossa, että hakija on erikoistunut, jos hän ilmoittaa toimivansa erikoislääkärinä ja että hän on ilmoittautunut ennakkoperintärekisteriin. Sen jälkeen tiedot viedään rekisteriin. Periaatteessa tarkistamista ei ole paljon, mutta työtä hidastaa ilmoitusten suuri määrä. Lisäksi meillä yksi henkilö selvittää noin puolet työajastaan epäselviä tai väärin täytettyjä ilmoituksia. Ilmoituskäsittelyn hinta on 240 euroa, jos hakemus on tehty verkossa.

Onko lääkäriltä joskus evätty lupa pitää yksityisvastaanottoa, kun hän on tehnyt ilmoituksen asiasta, Muotio?

­– Silloin, jos lääkärin oikeuksia on rajoitettu. Muita tilanteita ei ole tullut vastaan. Myös silloin, kun Valvira rajoittaa yksityisenä ammatinharjoittajana toimivan lääkärin oikeuksia, laitamme hänen toimintansa keskeytetyksi rekisterissä. 

Entä yritykset?

Miten yritystoiminnan luvan myöntämisen eroaa tästä, terveydenhuollon ylitarkastaja Sirpa Kernisalo-Perälä Etelä-Suomen avista?

Lue myös

– Yritystoiminta voi olla suppeaa tai laajaa. On paljon yhden hengen yrityksiä, mutta myös yksityinen sairaala ja lääkärikeskus ovat yrityksiä. Ammatinharjoittaja vastaa omasta toiminnastaan, mutta yrittäjä voi vastata muista työntekijöistä ja useammasta palvelualasta. Jos lääkäriyrittäjä menee toisen toimitiloihin toimimaan ja tilat on siis jo tarkistettu, tilanne on yksinkertaisin. Silloin pyydetään yhteistyösopimus ja käyttöoikeushakemus. Lisäksi liitteiksi tarvitaan CV, kaupparekisteriote, omavalvontasuunnitelma ja lääkehoitosuunnitelma. Tarkistamme myös ammatinharjoittamisoikeudet. Joskus niitä on rajoitettu niin, että lääkäri voi toimia vain julkisen puolen valvonnassa. Avin käsittelemän uuden luvan hinta on 1200 euroa enintään viideltä toimintayksiköltä tai toimipaikalta, jos sitä on haettu sähköisesti.

Uusi laki juuri lausuntokierroksella

Miten tilanne näyttää muuttuvan nyt lausuntokierroksella olevan sosiaali- ja terveydenhuollon valvontalain myötä, Floréen?

– Siinä ilmoitus- ja lupavalvonta muuttuvat rekisteröinniksi, joka tulee olemaan lähempänä lupa- kuin ilmoituskäsittelyä. Jatkossa itsenäisiltä ammatinharjoittajilta tullaan vaatimaan enemmän kuin ennen. Toimijoille tulee velvoite pitää tietonsa ajantasaisina uudessa Soteri-rekisterissä. Lääkäreiden etuja valvovien tahojen kannattaa olla hereillä lausuntokierroksella. 

Kirjoittajat

Anne Seppänen

Lääkäriliitto Fimnet Lääkärilehti Potilaanlaakarilehti Lääkäripäivät Lääkärikompassi Erikoisalani Lääkäri 2030