Terveydenhuolto

Mikrobilääkeresistenssiin kuolee vuosittain 35 000 ihmistä EU:ssa

Kasvuvauhti on Euroopan tartuntatautiviraston mukaan huolestuttava.

Tiiamari Pennanen
Adobe/AOP

Mikrobilääkeresistenssi (AMR) aiheuttaa arviolta yli 35 000 kuolemaa vuodessa Euroopan unionin alueella. Määrä on kasvussa. Arvio perustuu Euroopan tartuntatautivirasto ECDC:n tuoreeseen raporttiin, jossa on tarkasteltu vuosien 2016–2020 kuolemantapauksia.

Mikrobilääkkeille resistenttien bakteerien aiheuttamat infektiot ja kuolemat ovat lisääntyneet merkittävästi etenkin terveydenhuollon ympäristöissä. Esimerkiksi karbapeneemeille resistentit Klebsiella pneumoniae -tapaukset kasvoivat 31 prosenttia vuonna 2020 ja edelleen 20 prosenttia vuonna 2021. Kyseisiä patogeenejä on hankala hävittää, kun ne kerran pääsevät asettumaan sairaalaympäristöön.

Myös Candida auris -tapaukset ovat lisääntyneet runsaasti. Hiivasieni voi kehittää nopeasti vastustuskyvyn yleisille käytössä oleville lääkkeille.

ECDC:n johtajan Andrea Ammonin mukaan AMR:n aiheuttamien kuolemien määrän kasvu on huolestuttava. Lisätoimia tarvitaan. Edelleen tulee muun muassa vähentää tarpeettomia antibioottikuureja sekä parantaa infektioiden estämisen ja hallinnan käytäntöjä.

Lue myös

Positiivista on, että antibioottien käyttö perusterveydenhuollossa ja sairaalasektorilla väheni yhteensä 23 prosenttia vuosina 2012–2021. Saavutuksesta huolimatta sairaaloissa laajakirjoisten antibioottien käyttö kasvoi samalla aikavälillä 15 prosenttia, karbapeneemien 34 prosenttia ja hankalien, moniresistenttien patogeenien aiheuttamien tautien hoitoon tarkoitettujen hätävara-antibioottien käyttö yli kaksinkertaistui.

Raportoidut AMR-määrät vaihtelivat suuresti maiden välillä. Yleisesti ottaen vähiten tapauksia oli pohjoisessa Euroopassa ja eniten eteläisessä ja itäisessä Euroopassa.

Kirjoittaja

Tiiamari Pennanen

Lääkäriliitto Fimnet Lääkärilehti Potilaanlaakarilehti Lääkäripäivät Lääkärikompassi Erikoisalani Lääkäri 2030