Terveydenhuolto

Miksi lääkäri menettää ammattioikeutensa?

Valvira teki viime vuonna 39 ammattioikeuden rajoituspäätöstä, joista 24 koski lääkäreitä.

Ulla Toikkanen
Adobe/AOP

Yhteensä 91 sosiaali- ja terveydenhuollon ammattilaista menetti Valviran mukaan ammattioikeutensa viime vuonna. Määrä kasvoi vähän edellisestä vuodesta, jolloin oikeutensa menetti 86 ammattihenkilöä. 

Minkä vuoksi lääkärin ammattioikeuksia rajoitetaan tai poistetaan, ryhmäpäällikkö Kirsi Liukkonen Valvirasta?

–  Syitä on monia. Yli puolella on ollut ammatillisen toimintakyvyn pulmia eli terveyteen liittyviä syitä. Ne voivat olla lääkkeiden tai päihteiden väärinkäyttöä, joihin usein liittyy psykiatrisia ongelmia.

Miten usein lääkäri itse pyytää ammattioikeuksien poistamista tai rajoittamista?

– Ammattioikeuksien poisto omasta pyynnöstä on koskenut muita terveydenhuollon ammattilaisia kuin lääkäreitä. Aika harvoin lääkäri on hakenut ammattioikeuksiensa rajoittamista tai poistamista. Viime vuosina on ollut muutamia tilanteita, joissa lääkäri on hakenut PKV-lääkkeen määräämisen rajoittamista. 

Mitä ammattioikeuksien osittainen poistaminen merkitsee lääkärille?

– Lääkkeiden epäasianmukainen määrääminen on yleinen syy terveydentilaan liittyvien ongelmien lisäksi, kun ammattioikeuksia poistetaan tai rajoitetaan. Meidän täytyy aina harkita, millainen rajoitus tai puuttuminen ammatinharjoittamisoikeuteen riittää potilasturvallisuuden varmistamiseksi. 

Jos lääkkeiden määrääminen on ollut epäasianmukaista, eivätkä hallinnollisen ohjauksen keinot riitä potilasturvallisuuden varmistamiseksi, Valvira rajoittaa tätä oikeutta.

Lääkärin oikeutta työskennellä voidaan rajoittaa niin, että hän saa toimia vain palvelussuhteessa toimintayksikössä, jos hänellä on esimerkiksi terveysongelmia, mutta hän ei ole täysin kykenemätön harjoittamaan ammattiaan. Lisäksi rajoituksen ja työnantajan omavalvonnan arvioidaan riittävän potilasturvallisuuden varmistamiseksi.

Lue myös

Tyypillinen rajoitus on lisäksi, että lääkäri saa työskennellä ainoastaan toisen lääkärin johdon ja valvonnan alaisena.

Onko näkyvissä joitakin trendejä, jotka liittyvät lääkärien ammattioikeuksien rajoittamiseen ja poistamiseen?

– Rajoitusten ja poistamisten määrät vaihtelevat jonkin verran vuosittain, eikä ole ilmennyt tiettyjä trendejä. Syyt ovat samantyyppisiä vuodesta toiseen.

Mitä uutta on näissä asioissa?

– Uusi lainsäädäntö painottaa hyvinvointialueiden omaa valvontaa, mikä korostuu myös palveluja ostettaessa. Työpaikoilla pitäisi puuttua työntekijöiden ongelmiin mahdollisimman varhain, etteivät ne kehity vaikeiksi. Kun Valvira joutuu puuttumaan lääkärin ammattioikeuksiin, pulmat ovat yleensä päässeet jo pitkälle.

Kirjoittaja

Ulla Toikkanen

Lääkäriliitto Fimnet Lääkärilehti Potilaanlaakarilehti Lääkäripäivät Lääkärikompassi Erikoisalani Lääkäri 2030