Terveydenhuolto

Ministeri Kiuru: perusterveydenhuoltoa pyritään vahvistamaan

Valtioneuvosto on vahvistanut sosiaali- ja terveydenhuollon valtakunnalliset tavoitteet vuosiksi 2023-2026.

Sari Kosonen

Adobe/AOP

Sosiaali- ja terveydenhuollon valtakunnallisia tavoitteita on yhteensä yksitoista. Tavoitteet jakautuvat neljän yläperiaatteen alle. Yläperiaatteita ovat, että palvelujen laatu paranee, toiminnan vaikuttavuutta lisätään, sosiaali- ja terveydenhuolto on toimiva osa yhteiskuntaa, ja että tiedon ja tutkimuksen merkitys kasvaa.

Tavoitteiden valmistelu on tehty sosiaali- ja terveysministeriössä. Valmistelussa on kuultu muita ministeriöitä ja hyvinvointialueita.

”Ihmiset on saatava hoitoon heti”

Perhe- ja peruspalveluministeri Krista Kiurun mukaan painopisteeksi on valittu perusterveydenhuollon vahvistaminen.

– Haasteina ovat olleet potilaiden yhdenvertaisuuden ja hoitoon pääsyn turvaaminen. Jatkossa ihmiset on saatava hoitoon heti ja hoidettava mielellään perusterveydenhuollossa. Siten vaivat eivät pääse pahenemaan niin, että syntyy tarve erikoissairaanhoitoon. Tämä tuo myös säästöjä, Kiuru sanoi sosiaali- ja terveysministeriön infotilaisuudessa 1. joulukuuta.

– Hyvinvointialueilla palvelut pitää pystyä tuottamaan entistä fiksummin. Palvelujen integraation onnistuminen on tärkeää.

Kiurun mukaan huomiota tulee kiinnittää erityisesti mielenterveys- ja päihdepalvelujen kehittämiseen. Niitä on liian vähän tarjolla.

Lue myös

Lisäksi tavoitteena on muun muassa osaavan henkilöstön saannin turvaaminen sosiaali- ja terveydenhuoltoon. Alan vetovoimaa on pyrittävä vahvistamaan.

Julkaistut tavoitteet ovat ensimmäiset hyvinvointialueita koskevat sosiaali- ja terveydenhuollon valtakunnalliset tavoitteet. Valtioneuvosto vahvistaa tavoitteet joka neljäs vuosi. Valmistelun lähtökohtana ovat väestön hyvinvointia ja terveyttä sekä sosiaali- ja terveydenhuollon toimintaa ja taloutta koskevat seurantatiedot.

Valtakunnalliset tavoitteet tulevat voimaan 1.1.2023. Niiden toteutumista seurataan ja arvioidaan vuosittain.

Kirjoittajat

Sari Kosonen

Lääkäriliitto Fimnet Lääkärilehti Potilaanlaakarilehti Lääkäripäivät Lääkärikompassi Erikoisalani Lääkäri 2030