Terveydenhuolto

Ministeriön ohjauskirjeellä karut seuraukset – rikotaanko perusoikeuksia?

Etelä-Karjalan hyvinvointialueella aluehallitukseen valittu lääkäri menetti jo paikkansa kiistanalaisen kirjeen takia.

Sari Kosonen
Adobe/AOP

Valtiovarainministeriö antoi hyvinvointialueille marraskuussa ohjauskirjeen, jossa esitettiin, että yksikään hyvinvointialueen työntekijä ei voi olla aluehallituksen jäsen. Etelä-Karjalan aluevaltuusto päätti kokouksessaan 14. joulukuuta kolmen vaaleissa aluehallitukseen valituiksi tulleen, hyvinvointialueen palvelukseen vuoden alussa siirtyvän erosta.

Yksi heistä on lääkäri ja kaksi muuta hoitajia.

Lääkäriliiton konsultoimien oikeusoppineiden mielestä vaalikelvottomuutta ei voi todeta ennakoivasti, vaan vasta kun se mahdollisesti realisoituu. Liitto on vedonnut aluehallitukseen valittuihin hyvinvointialueen työntekijöihin, että he säilyttäisivät paikkansa, kunnes asia on lopullisesti selvitetty.

Asiaa koskevaa lainsäädäntöä todennäköisesti täsmennetään ensi vuoden aikana. Syytä olisi. Lääkäriliiton mielestä on vähintäänkin kyseenalaista, voiko jonkun perusoikeuksia rajoittaa työntekopaikan perusteella.

– Aluehallitusten jäsenten, jotka siirtyvät hyvinvointialueiden palvelukseen liikkeenluovutusperiaatteen mukaisesti ensi vuoden alussa, ei pidä missään tapauksessa pyytää itse eroa aluehallituksen jäsenyydestä, painottaa liiton Politiikkatoimialan johtaja Heikki Pärnänen.

Päätös oli ennenaikainen, ellei suorastaan lainvastainen

– Hyvinvointialueen henkilöstöön kuuluminen ei muodosta pätevää syytä erolle ainakaan ennen tilanteen realisoitumista 1.1.2023. Siten aluevaltuuston päätös myöntää ero hallituksen jäsenyydestä tämän vuoden puolella on ennenaikaista, ellei suorastaan lainvastaista, Pärnänen sanoo.

Jos luottamushenkilö on ennen mahdollisen vaalikelvottomuuden toteamista osallistunut aluehallituksen kokouksiin, se ei tee kyseisissä kokouksissa tehtyjä päätöksiä virheellisessä järjestyksessä syntyneiksi. Niistä ei voi valittaa muotoperusteella.

Pärnänen vetoaa, että aluehallituksiin valitut eivät eroa luottamustoimestaan – tai jos ovat jo eronneet, peruvat eronpyyntönsä.

Lue myös

Etelä-Karjalan tapauksessa tämä tosin on jo liian myöhäistä.

– Eroa pyytänyt luottamushenkilö voi perua eronpyyntönsä ennen kuin se on käsitelty eron myöntävässä luottamushenkilöelimessä, tässä tapauksessa aluevaltuustossa. Asiasta on kuntalain puolelta olemassa oikeuskäytäntöä.

Laintulkinta torppaa sote-uudistuksen tavoitteita

Ministeriön ohjauskirje on johtanut myös siihen, että lääkäreitä on alkanut irtisanoutua virastaan voidakseen toimia aluehallituksessa.

Tapauksia on jo ainakin Pohjois-Pohjanmaalta ja Vantaalta.

– Vantaalaisen terveyskeskuslääkärin irtisanoutuminen osoittaa, että ministeriön ottama tiukka laintulkinta toimii vastoin uudistuksen nimenomaista tarkoitusta perusterveydenhuollon vahvistamisesta ja hoidon jatkuvuuden turvaamisesta, Pärnänen toteaa.

Kirjoittaja

Sari Kosonen

Lääkäriliitto Fimnet Lääkärilehti Potilaanlaakarilehti Lääkäripäivät Lääkärikompassi Erikoisalani Lääkäri 2030