Terveydenhuolto

Miten sähkökatkot vaikuttavat lääkinnällisiin laitteisiin?

Sähköt saattavat katketa ensi talvena energiapulan vuoksi.

Ulla Toikkanen

Adobe/AOP

Miten täytyisi varautua sähkökatkoihin, kun kotona on kriittisiä lääkinnällisiä laitteita, ylitarkastaja Markku Mård ja tarkastaja Minna Kymäläinen Fimeasta?

– Lähtökohtaisesti lääkinnällisen laitteen luovuttajan pitäisi tietää, onko laitteessa akku, kun luovuttaa laitteen kotiin. Tämänhetkisen tiedon mukaan ensi talvena tulevat sähkökatkot ilmoitetaan hyvissä ajoin, mikä helpottaa varautumista. Myrskyjen aiheuttamiin sähkökatkoihin ei kuitenkaan aina voi varautua ennalta.

Sosiaali- ja terveydenhuollon yksikön pitää varmistaa luovuttaessaan laitteen, että sosiaali- ja terveydenhuollon ammattimaisten käyttäjien lisäksi potilas tai omainen osaa toimia käyttöohjeiden mukaisesti erilaisissa häiriötilanteissa. Tämä on yksiköiden normaalia varautumista.

Oikeaa toimintaa häiriötilanteissa pitää harjoitella ja kerrata. Jos potilaalla tai omaisella on kysymyksiä lääkinnällisen laitteen käytöstä sähkökatkojen aikana, ohjeita tulee kysyä laitteen luovuttajalta.

Pitäisikö lääkinnällisten laitteiden käyttäjien olla huolissaan sähkökatkoksista?

– Sähkökatkot eivät ole uusi ilmiö. Suomessa on ollut alueellisia myrskyjä, jotka ovat katkaisseet sähköt useaksi vuorokaudeksi. Sähkökatkot ovat hallittavampia, jos ne tiedetään etukäteen. Huolta voi vähentää varautumisella. 

Onko Fimealle tullut näistä asioista tiedusteluja?

Lue myös

– Potilaita ja omaisilta ei ole tullut kyselyjä. Sen sijaan viranomaiset ovat keskustelleet aiheesta. Kuntia, sairaanhoitopiirejä ja hyvinvointialueita on kehotettu varautumaan ja valmistautumaan tilanteeseen etukäteen.

Millaisia kotona olevia lääkinnällisiä laitteita sähkökatkot voivat koskea?

– Ihmisillä on muun muassa hengityskoneita, infuusiopumppuja, sähkökäyttöisiä sänkyjä ja dialyysikoneita. Laitteen luovuttavan sosiaali- ja terveydenhuollon yksikön tulee tietää laitteiden sijainnit. Fimea ei kerää niistä tietoja.

Kirjoittajat

Ulla Toikkanen

Lääkäriliitto Fimnet Lääkärilehti Potilaanlaakarilehti Lääkäripäivät Lääkärikompassi Erikoisalani Lääkäri 2030