Terveydenhuolto

Miten soveltaa uutta valvontalakia?

Ministeriö julkaisi ohjeet.

Tiiamari Pennanen
JUSSI HELTTUNEN

Sosiaali- ja terveysministeriö on julkaissut ohjeen uuden valvontalain soveltamisesta ja keskeisistä muutoksista.

Sosiaali- ja terveydenhuollon valvontaa koskeva laki tulee voimaan ensi vuoden alussa, ja se koskee niin yksityisiä kuin julkisia palveluntuottajiakin. Samalla kumoutuvat voimassa olevat lait yksityisestä sosiaali- ja terveydenhuollosta sekä muut alan valvontaa koskevat säännökset pääosin.

Uudessa laissa säädetään muun muassa palveluntuottajien toimintaedellytyksistä, rekisteröinnistä, omavalvonnasta ja viranomaisvalvonnasta. Tavoitteena on yhtenäistää ja selkeyttää valvontaa, kun sote-palveluiden tuottamistavat uudistuvat.

Esimerkiksi omavalvontaa vahvistetaan. Palveluntuottajilla tulee olla yksikkökohtainen omavalvontasuunnitelma sekä -ohjelma.

Kaikki palveluntuottajat, palveluyksiköt ja palvelut, myös julkiset, kootaan uuteen valtakunnalliseen rekisteriin (Soteri), josta vastaa Valvira.

Myös tukipalvelut tulee jatkossa rekisteröidä itsenäisenä palveluna.

Kirjoittaja

Tiiamari Pennanen

Lääkäriliitto Fimnet Lääkärilehti Potilaanlaakarilehti Lääkäripäivät Lääkärikompassi Erikoisalani Lääkäri 2030