Terveydenhuolto

Monen palkka parani, kun Kymsote harmonisoi palkkansa

Palkkaharmonisaatio tekee läpinäkyväksi sen, mistä maksetaan.

Anne Seppänen
Jukka Koskinen / Viestintä Kymsote
Kymsotessa saatiin kevättalvella valmiiksi palkkaharmonisaatio.

Terveydenhuollon palkkaharmonisaatioita on luvassa eri puolille maata hyvinvointialueisiin siirtymisen myötä.

Tuoreita kokemuksia voi tiedustella vaikkapa Kymenlaakson sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymä Kymsotesta.

Siellä saatiin viime kevättalvella reilun kolmen vuoden jälkeen valmiiksi palkkaharmonisaatio, joka helpottaa hyvinvointialueelle siirtymistä.

Taustalla oli useita liikkeenluovutuksia. 2005 perustettua ja 2006 laajennettua Kouvolan seudun kansanterveystyön kuntayhtymää seurasi 2009 perustettu Suur-Kouvola, johon myös Kuusankosken aluesairaala siirrettiin 2011, kunnes se siirtyi 2018 takaisin sairaanhoitopiiri Careaan Pohjois-Kymen sairaalan nimellä. Työntekijät olivat siirtyneet aina uuteen organisaatioon vanhoina työntekijöinä entisellä palkalla.

Vapaaehtoinen sotekuntayhtymä Kymsote perustettiin 2019 sairaanhoitopiiri Carean pohjalle. Sinne siirtyi terveydenhuollon ja sosiaalipalveluiden henkilöstöä alueen kuudesta kunnasta.

– Kymsoten aloitettua ilmeni sairaanhoitopiirin aikaisia erikoisalojen välisiä palkkaeroja ilman perustetta. Lisäksi Haminassa, Kotkassa ja Kouvolassa oli erilaiset palkkatasot ja paikalliset sopimukset, kertoo Kymsoten lääkärien pääluottamusmies Johanna Salmio .

Mikko Käkelä
Lääkärien pääluottamusmies Johanna Salmio on tyytyväinen Kymsotessa neuvoteltuun palkkaharmonisaatioon.

Lääkärien palkoissa nousua

Harmonisaatiota oli aina aloitettu, mutta tiheästi toisiaan seuranneiden liikkeenluovutusten takia sitä ei kertaakaan ehditty saada valmiiksi.

Salmio kertoo, että työnantajalla oli erilainen näkemys palkkaharmonisaation aikataulusta.

– Aiemmat harmonisaatiot eivät edenneet, koska työnantaja vetosi aikaa olevan jopa 5–7 vuotta, Salmio sanoo.

– Epäkohtia palkkaeroista alkoi nousta Kymsotessa esiin erityisesti vuonna 2020. Lopulta neuvottelut saatiin etenemään. Saimme myös Lääkäriliitosta tukea, Salmio kertoo.

Lääkärien palkkausepäkohtia korjattiin ensin mediaaniin ja sitten tehtäväkohtaiset palkat harmonisoitiin korkeimpien palkkojen mukaisesti. Kenenkään palkka ei saanut laskea.

– Hinnoitteluryhmässä saattoi yhdellä lääkärillä olla 60 euroa korkeampi tehtäväkohtainen palkka kuin muilla. Harmonisaatiossa muutkin saivat sen tason, Salmio kertoo.

– Nyt tehtäväkohtaiset palkat ovat sovitun palkkausjärjestelmän mukaiset. Lääkärien palkat ovat nousseet aika mukavasti ja olemme kilpailukykyisempiä rekrytoitaessa uusia työntekijöitä hyvinvointialueelle, Salmio näkee.

Joihinkin yksittäisiin erikoissairaanhoidossa maksettuihin korkeampiin palkkoihin työnantajalla oli peruste.

– On tärkeää, että palkkausjärjestelmän perusteet ovat kaikille läpinäkyvät ja avoimet, ja että palkkaus koetaan oikeudenmukaiseksi, Salmio sanoo.

Lopulta onnistui kivuttomasti

Johtajaylilääkäri Marja-Liisa Mäntymaa näkee, että lopulta palkkaharmonisaatio toteutui lääkärien osalta hallinnollisesti melko kivuttomasti.

– Kävimme lääkäriesimiehistön kanssa läpi kriteeristöjä, joilla on tulkittu vaativia erikoislääkärin tehtäviä. Paikallisissa neuvotteluissa on käyty läpi tehtäväkohtainen palkka kullakin tasolla.

Lue myös

Viestintä Kymsote
Johtajaylilääkäri Marja-Liisa Mäntymaa pitää hyvänä sitä, että palkkaharmonisaatiossa tulee läpinäkyväksi se, mihin mikäkin tehtäväkohtainen palkka perustuu.

Mäntymaan mukaan Kymsoten palkkaharmonisaatio osui suotuisaan aikaan, koska keväällä 2020 Lääkärisopimukseen tulleet muutokset tukivat työtä.

Hän pitää hyvänä sitä, että palkkaharmonisaatiossa tulee läpinäkyväksi se, mihin mikäkin tehtäväkohtainen palkka perustuu.

– Lopputuloksena samassa palkkakategoriassa olevien tehtäväkohtainen palkka on sama, Mäntymaa sanoo.

Henkilökohtaisten palkanlisien osalta on selkiytetty sitä, miten työn vaativuus tai erityinen osaaminen määritellään.

– Palkkaharmonisaatiossa joudutaan jokaisessa organisaatiossa pohtimaan kuitenkin sitä, mille tasolle palkat harmonisoidaan, jos takavuosina on sovittu aiemmissa organisaatioissa yksittäisiä hyvin korkeita palkkoja.

Mäntymaan mukaan rekrytointeja hoitavat ylilääkärit kokevat, että palkasta keskustelu rekrytointitilanteessa on nyt helpompaa ja selkeämpää.

Kirjoittaja

Anne Seppänen

Lääkäriliitto Fimnet Lääkärilehti Potilaanlaakarilehti Lääkäripäivät Lääkärikompassi Erikoisalani Lääkäri 2030