Terveydenhuolto

Moni hoitaja harkitsi alanvaihtoa koronapandemian aikana

Sairaanhoitajista 16 prosenttia oli pohtinut asiaa.

Minna Pihlava

Koronapandemian vaikutusten tutkimus jatkuu. Itä-Suomen yliopiston kyselytutkimuksessa (Sihvola S ym. BMC Health Serv Res 14.6.2023) havaittiin, että entistä useampi sairaanhoitaja harkitsi alanvaihtoa pandemian aikana. Hoitajat arvioivat kuitenkin resilienssinsä hyväksi.

Aiempien tutkimusten mukaan työn vaatimukset ja heikompi resilienssi voivat vaikuttaa sairaanhoitajien alanvaihtoaikeisiin.

Kyselytutkimus toteutettiin Suomessa keväällä 2021 pandemian kolmannen aallon aikana. Sähköiseen kyselyyn vastasi 437 sairaanhoitajaa. He olivat 21–69-vuotiaita. Vastaajista 87 prosenttia oli naisia.

Tulosten mukaan sairaanhoitajien resilienssi oli hyvällä tasolla, mutta merkittävä osa arvioi työn vaatimukset suuriksi ja työtyytyväisyytensä välttäväksi. Hoidon laadun sairaanhoitajat arvioivat omassa työyksikössään melko hyväksi.

Lue myös

16 prosenttia sairaanhoitajista oli harkinnut alan vaihtoa pandemian aikana. Vain kaksi prosenttia ilmoitti harkinneensa sitä ennen pandemiaa.

Sairaanhoitajien hyvä resilienssi oli yhteydessä parempaan hoidon laatuun ja edisti työtyytyväisyyttä. Parempi työtyytyväisyys vähensi alanvaihtoaikeita. Resilienssin tasolla ei kuitenkaan voitu osoittaa suoraa yhteyttä alanvaihtoaikeisiin.

Tulokset osoittavat tutkijoiden mukaan tarpeen kehittää tehokkaita strategioita, joiden avulla taataan hoidon laatu ja tuetaan hoitajien resilienssiä ja työhön sitoutumista kriisitilanteissa.

Kirjoittaja

Minna Pihlava

Lääkäriliitto Fimnet Lääkärilehti Potilaanlaakarilehti Lääkäripäivät Lääkärikompassi Erikoisalani Lääkäri 2030