Terveydenhuolto

MRSA muistettava sikojen kanssa työskennellessä

Eläimistä eristetyissä bakteereissa Suomessa hyvin vähän antibioottiresistenssiä.

Maria Nummela
dusan petkovic

ESBL-bakteerien esiintyvyys on Suomessa ollut viime vuosina tuotantoeläimissä ja niistä saatavassa lihassa varsin alhainen, tai niitä ei ole todettu lainkaan.

MRSA on sen sijaan on melko yleinen löydös sioilla, ja sitä esiintyy myös niiden lihassa. Kambylobakteerien resistenssi siprofloksasiinia kohtaan on lisääntynyt sioilla.

Sianlihaa ei silti pidetä merkittävänä riskinä kuluttajalle, mutta näiden kanssa työskennellessä MRSA on huomioitava.

Tärkein ihmisille tautitaakkaa aiheuttava bakteeriryhmä EU/EEA-alueella muodostuu ESBL-kannoista. Näin on myös Suomessa. Tiedot ovat Ruokaviraston Finres-Vet-raportista.

Elintarvikkeista saatavia resistenttejä bakteereja on pidetty yhtenä syynä resistenssin lisääntymiseen.

Lue myös

– Erityisesti siipikarjan lihaa on pidetty ESBL:ää tuottavien bakteerien lähteenä. Hyvä uutinen on, että antibiooteille resistentit ja erityisesti ESBL:ää tuottavat bakteerit ovat edelleen hyvin harvinaisia suomalaista alkuperää olevissa elintarvikkeissa, toteaa Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen johtava asiantuntija Jari Jalavatiedotteessa.

Eläinten ja elintarvikkeiden merkitykseen resistenssiä lisäävänä tekijänä on kiinnitetty EU:n alueella huomiota vasta viime vuosina. Suomessa eläimistä ja elintarvikkeista eristettyjen bakteerien antibioottiresistenssiä ja eläinten antibioottien kulutusta on seurattu jo 20 vuoden ajan.

Kirjoittaja

Maria Nummela

Lääkäriliitto Fimnet Lääkärilehti Potilaanlaakarilehti Lääkäripäivät Lääkärikompassi Erikoisalani Lääkäri 2030