Terveydenhuolto

Muistisairaiden itsemääräämisoikeus toteutuu heikosti

THL muistuttaa: Hoitotahto edistää potilaan itsemääräämisoikeuden toteutumista.

Sari Kosonen
Adobe/AOP

Vaikeasti muistisairaiden itsemääräämisoikeuden toteutuminen on muita asiakasryhmiä heikompaa iäkkäiden säännöllisissä palveluissa. Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) tutkimus osoittaa, että mitä vaikeampi kognitiivinen häiriö on, sitä epätodennäköisemmin asiakas osallistuu toimintakykynsä arviointiin tai asettaa tavoitteita hoidolleen.

Ympärivuorokautisessa palveluasumisessa myös hoitotahto on harvinaisempi vaikeasti muistisairailla asiakkailla. Edunvalvojia puolestaan on nimetty kotihoidossa noin 18 prosentille ja ympärivuorokautisessa palveluasumisessa vain noin 25 prosentille muistisairaista asiakkaista.

Läheiset voivat auttaa hoitohenkilöstöä selvittämään asiakkaan toimintakykyä, tilannetta ja toiveita. Heidän osallistumisensa on kuitenkin harvinaista. Läheisiä osallistuu kotihoidossa noin 32 prosenttiin ja ympärivuorokautisessa palveluasumisessa vain noin 12 prosenttiin muistisairaiden toimintakyvyn ja palvelutarpeen arvioinneista.

Lue myös

Hoitotahto edistää itsemääräämisoikeuden toteutumista, ja sen voi tehdä kuka vain iästä riippumatta. Säännöllistä palvelua saavista muistisairaista vain noin 30 prosenttia on tehnyt hoitotahdon.

Hoitotahtoon kirjataan, millaisia henkilökohtaisia toiveita ja tavoitteita hoitohenkilöstön on kunnioitettava ja huomioitava asiakkaan palvelujen ja arjen suunnittelussa. Tietoja on myös hyvä tarkistaa ja päivittää aika ajoin. 

Kirjoittaja

Sari Kosonen

Lääkäriliitto Fimnet Lääkärilehti Potilaanlaakarilehti Lääkäripäivät Lääkärikompassi Erikoisalani Lääkäri 2030