Terveydenhuolto

Näiden lääkkeiden kustannukset ovat kasvaneet eniten

Viiden kärjessä on lääkkeitä veren hyytymisen estämiseen, tyypin 2 diabetekseen ja autoimmuunisairauksiin.

Ulla Toikkanen
Adobe/AOP

Kela ja Fimea päivittivät sovelluksensa , jolla voi verrata avo- ja laitoshoidossa käytettävistä lääkkeistä niitä, joiden lääkekustannukset ovat kasvaneet tai vähentyneet eniten koko maassa tai alueellisesti. Viiden kärjessä löytyy lääkkeitä veren hyytymisen estämiseen, tyypin 2 diabetekseen ja autoimmuunisairauksiin.

Sovelluksessa voi tarkastella joko kaikkia lääkeaineita tai tiettyä lääkeryhmää. Se sisältää päivityksen jälkeen tiedot vuosilta 2017–2022.

– Lääkkeiden kustannukset kasvavat vuosi vuodelta. Sovelluksemme auttaa tunnistamaan ne lääkkeet, joiden kustannuskehitykseen olisi syytä kiinnittää erityistä huomiota, sanoo Kelan erikoistutkija Terhi Kurko tiedotteessa.

Sovelluksen käyttö on maksutonta, eikä se edellytä kirjautumista. Kuka tahansa voi käyttää sovellusta, mutta kohderyhmänä ovat erityisesti lääkealan viranomaiset, arviointi- ja lääkehankintatyötä tekevät ja muut lääkealan ammattilaiset. Sovellus perustuu Kelan reseptitiedoston ja Fimean tukkumyyntirekisterin tietoihin.

Lääkekustannukset kasvoivat avohoidossa 150 miljoonaa

Avohoidossa vähenivät eniten sellaisten lääkkeiden kustannukset, jotka tulivat viitehintajärjestelmän piiriin ja biologisten lääkkeiden, joille tuli markkinoille biosimilaareja. Selvästi suurin kustannusten pudotus oli syöpälääke lenalidomidilla. Sen kustannukset vähenivät 25 miljoonaa euroa.

Lääkekustannukset kasvoivat avohoidossa 150 miljoonaa 2020–2022. Lähes 80 miljoonaa tästä kasvusta oli viidessä lääkeaineessa. Nämä olivat veren hyytymisen estämiseen tarkoitettu apiksabaani, tyypin 2 diabeteslääkkeet semaglutidi ja empagliflotsiini sekä autoimmuunisairauksien hoidossa käytettävät infliksimabi ja ustekinumabi.

Lue myös

Tukkuohjehintoihin perustuvat tulokset vertailussa suuntaa antavia

Tukkuohjehinnoilla laskettuina kasvoivat eniten sairaaloissa syövän hoidossa käytettävät pertutsumabin ja trastutsumabin yhdistelmävalmiste ja pembrolitsumabi, silmänpohjan kostean ikärappeuman hoidossa käytettävä aflibersepti, C-hepatiitin hoitoon tarkoitettu glekapreviiria ja pibrentasviiria sisältävä yhdistelmävalmiste sekä multippelin myelooman hoidossa käytettävä daratumumabi.

Sairaaloissa käytettyjen lääkkeiden kustannusten vertailuun liittyy enemmän rajoituksia kuin avohoidon lääkkeiden vertailuun. Tämä johtuu siitä, että sairaalat usein hankkivat lääkkeitä sopimushinnoilla, jotka ovat tukkuohjehintoja edullisempia. Sopimushinnat ovat yleensä liikesalaisuuksia. Tukkuohjehintoihin perustuvia tuloksia voidaan kuitenkin pitää vertailussa suuntaa antavina.

Kirjoittaja

Ulla Toikkanen

Lääkäriliitto Fimnet Lääkärilehti Potilaanlaakarilehti Lääkäripäivät Lääkärikompassi Erikoisalani Lääkäri 2030