Terveydenhuolto

Näin 17 maata suhtautuu eutanasiaan

Moni maa käy vilkasta poliittista keskustelua eutanasiasta.

Juha HänninenPekka Nykänen
Adobe Stock

Eutanasia , armokuolema tai kuolinapu – millä nimellä sitä haluaakin kutsua – on laitonta, ellei sitä ole maan lainsäädännössä erikseen sallittu. Tai tehty kuten Hollannissa, jossa teko ei ole varsinaisesti laillista, mutta kriteerien täyttyessä siitä ei rangaista.

Suomi

Suomessa eutanasia ei ole sallittua. Vuonna 2017 eduskunnan käsittelyyn tullut kansalaisaloite ehdotti, että eduskunta ryhtyisi valmistelemaan laillistamista. Jos muu hoito ei riitä lieventämään kuolevan kärsimyksiä, eutanasia pitäisi sallia, aloite vaati.

Eduskunta hylkäsi aloitteen toukokuussa 2018.

Samalla se vaati, että valtioneuvosto asettaa työryhmän selvittämään elämän loppuvaiheen hyvää hoitoa, itsemääräämisoikeutta sekä saattohoitoa ja eutanasian sääntelytarpeita. Elokuussa 2021 raporttinsa luovuttanut työryhmä ei löytänyt laillistamisesta yhtenäistä näkemystä. Lääkärin tai hoitohenkilökunnan oikeudellinen asema lääkäriavusteisessa itsemurhassa todettiin kuitenkin lainsäädännöllisesti epäselväksi, joten sitä haluttiin selvittää lisää.

Kuolinavusta keskusteltaneen jälleen 2023 eduskuntavaalien yhteydessä. Kuolinavun säätely voinee olla osa myös seuraavaa hallitusohjelmaa.

Lääkäriliitto vastustaa laillistamista. Liitto vastustaa myös sitä, että lääkärit ammattikuntana velvoitettaisiin tekemään toimenpiteitä, joiden ensisijaisena tarkoituksena on jouduttaa potilaan kuolemaa. Eutanasia on liiton mukaan ristiriidassa ammattikuvan perusarvojen kanssa ja saattaa murentaa luottamusta terveydenhuoltoon.

Kyse on myös työsuojelusta. Eutanasian toteuttamisen on todettu aiheuttavan lääkäreille henkistä stressiä.

Lääkäriliiton valtuuskunta käsitteli eutanasiaa kevätkokouksessaan toukokuussa ja päätti pitää liiton kannan ennallaan. Seuraavan kerran eutanasia on tarkastelun alla todennäköisesti 2024.

Ruotsi

Ruotsissa lääkäriavusteisen itsemurhan juridinen asema on epäselvä. Terveydenhuollon ammattilainen on vaarassa menettää ammattioikeutensa, mikäli osallistuu avustettuun kuolemaan. Tilannetta ei ole koeteltu oikeudessa.

Norja

Eutanasia ja avustettu itsemurha ovat kiellettyjä.

Tanska

Eutanasia ja avustettu itsemurha ovat kiellettyjä.

Saksa

Saksassa itsemurhassa avustamisen kieltäminen on nähty perustuslain vastaiseksi. Sen nähdään olevan vastoin itsemääräämisoikeutta. Avustettu itsemurha on siksi laillista tietyissä tapauksissa, mutta sen yhteiskunnallinen säätely jää edelleen parlamentin päätettäväksi.

Hollanti

Hollannissa kuolinavun saaneista yli 60-vuotiaita oli 89 prosenttia ja yleisin syy oli syöpä.

Kaikkiaan vuonna 2021 oli 7 666 eutanasiaa (4,5 prosenttia kaikista kuolemista). Kuusi kenkilöä sai kuolinavun edenneen dementian perusteella.

Kuolinapua saaneiden kokonaismäärä on Hollannissa kasvanut, mutta paikallisten asiantuntijoiden mukaan kriteerit ovat pysyneet kutakuinkin samoina. Lisääntyneen kuolinaputapausten määrän katsotaan kuvastavan parempaa tietoisuutta mahdollisuudesta saada kuolinapua.

Belgia

Belgiassa kuolinavun saaneiden määrä vuonna 2021 oli 2 699 (2 444 vuonna 2020 ja 2 656 vuonna 2019). Heistä 24 (0,9 prosenttia) sai avun psykiatrisin perustein. Kaikilla psykiatrisin perustein kuolinavun saaneista oli useiden vuosien edeltävät hoitoyritykset. 

Alaikäisiä ei kuolinavun saaneiden joukossa ollut yhtään 2021.

Alzheimer-diagnoosilla kuolinapua annettiin 26 henkilölle. Vuonna 2020 luku oli 22 ja 2019 luku oli 26.

Englanti

Eutanasia on Englannissa laiton. Tekijää voidaan syyttää murhasta tai taposta. Itsemurhassa avustaminen tai siihen rohkaiseminen/yllyttäminen on myös laitonta ja rangaistava teko.

Ranska

Ranskan parlamentti kävi keskustelua kuolinapulaista 2021. Oppositio torpedoi lakiesityksen tekemällä siihen 2 300 muutosehdotusta käsittelyssä. Myös kirkko on vahvasti kuolinapua vastaan.

Itävalta

Itävallassa vuonna 2020 julkaistun lääkärikyselyn mukaan viidessä tapauksessa lääkäri ilmoitti joko kirjoittaneensa, antaneensa käyttöön tai antaneensa potilaalle kuolettavan aineen. Yli puolet vastaajista koki lääkärin oikeudellisen tilanteen olevan Itävallassa epäselvä. Itsemurhassa avustamisen kieltäminen on nähty perustuslain vastaiseksi.

Lue myös

Italia

Italian korkeimman oikeuden mukaan ei ole aina rangaistavaa, mikäli avustaa kuolemaan henkilöä, jolla on sietämättömiä ruumiillisia ja psyykkisiä kärsimyksiä.

Vuonna 2021 ei kuitenkaan järjestetty kansanäänestystä kuolinavusta, vaikka sitä vaati 750 000 allekirjoittajaa. Katolisen kirkon vastustus kuolinavulle on vahvaa.

Espanja

Espanjassa astui 2021 voimaan laki, joka sallii eutanasian. Laki hyväksyttiin äänin 202 puolesta ja 141 vastaan sekä 2 oli poissa. Lakia vastustivat konservatiivinen Popular Party (PP), the Navarrese People’s Union (UPN) ja äärioikeistolainen Vox. 

Laki poikkeaa muiden maiden laeista siinä, että se vaatii ennakkovalvontaa. Kussakin tapauksessa nimitetään vähintään 7-henkinen komissio, jossa lääketieteen, juridiikan ja hoitotyön edustajat ratkaisevat tapauksen.

Portugali

Portugalin presidentti kieltäytyi allekirjoittamasta 2021 parlamentin hyväksymän lain eutanasiasta ja avustetusta itsemurhasta ja siten käytti veto-oikeuttaan. Laki tulee uudelleen käsittelyyn seuraavien vaalien jälkeen.

USA

Kuolinapu tuli Yhdysvalloissa lailliseksi vuosien 1994 ja 2021 välillä 11 osavaltiossa. Oregonissa kuoli vuonna 2021 lääkärin itsemurhan avustamiseksi kirjoittamiin lääkkeisiin 238 ihmistä. Se on 19 vähemmän kuin edellisenä vuonna (259). Yli 65-vuotiaita heistä oli 81 prosenttia, ja yleisin syy kuolinavulle oli ihmisen sairastama parantumaton syöpä (61 prosenttia).

Kanada

Kanadassa eutanasia on laillistettu.

Uusi-Seelanti

Kuolinapu on viime vuosien aikana sallittu.

Australia

Osa Australiaa on viime vuosien aikana sallinut kuolinavun.

Kirjoittaja

Juha Hänninen, Pekka Nykänen

Lääkäriliitto Fimnet Lääkärilehti Potilaanlaakarilehti Lääkäripäivät Lääkärikompassi Erikoisalani Lääkäri 2030