Terveydenhuolto

Näin STM jakaisi rahaa terveydenhuoltoon ensi vuonna

Opiskelijoiden mielenterveyspalvelujen vahvistamiseen on varattu siivu.

Tiiamari Pennanen
Marjaana Malkamäki
Lääkäri- ja lääkintähelikopterien toimintaan ehdotetaan 36,6 miljoonaa euroa ensi vuoden budjetista.

Valtiovarainministeriö on julkaissut budjettiehdotuksen ensi vuodelle. Ehdotuksen loppusumma on noin 79,5 miljardia euroa.

Sosiaali- ja terveysministeriö ehdottaa hallinnonalan määrärahoiksi ensi vuodelle noin 15,8 miljardia euroa. Poimimme ehdotuksesta, mihin varoja kohdennettaisiin terveydenhuollossa:

- 2,3 miljardia euroa sairausvakuutukseen. Se on 101 miljoonaa euroa enemmän kuin vuonna 2022. Lisäys johtuu pääosin sairausvakuutuksen tarvearvion muutoksista ja rajat ylittävän terveydenhuollon korvauksista. Lisäyksessä on huomioitu 1 miljoonaa euroa valtion korvauksena paperittomille annetun välttämättömän hoidon kustannuksiin sekä 10 miljoonaa euroa rajat ylittävää terveydenhuoltoa koskevan lain muuttamisesta.

- 80 miljoonaa terveyden ja toimintakyvyn edistämiseen. Se on 41,5 miljoonaa euroa enemmän kuin vuonna 2022. Lisäys johtuu pääasiassa koronarokotteiden hankintaan ehdotetusta 35 miljoonan euron määrärahasta. Lisäksi ehdotetaan 6 miljoonan euron lisäystä influenssarokotteiden hinnannousun kattamiseksi ja 1,5 miljoonaa euroa pneumokokkirokotteiden hankintaan ikääntyneiden riskiryhmälle.

- 67,5 miljoonaa euroa Ylioppilaiden terveydenhoitosäätiön toteuttamaan opiskeluterveydenhuoltoon. Summa on 1,7 miljoonaa euroa enemmän kuin vuonna 2022. Lisäyksestä 0,7 miljoonaa euroa johtuu hoitotakuun voimaantulosta 1.9.2023 ja 1 miljoonaa euroa mielenterveyspalveluiden vahvistamisesta opiskelijoiden jaksamisen ja opiskelukyvyn parantamiseksi.

- 51,8 miljoonaa sosiaali- ja terveydenhuollon valtakunnallisen tiedonhallintaan , muun muassa Kanta-palvelujen kehittämiseen ja tietotuotannon uudistamiseen. Määräraha on 10,3 miljoonaa euroa suurempi kuin aikaisempana vuonna.

Lue myös

- 36,6 miljoonaa euroa FinnHEMS Oy:lle lääkäri- ja lääkintähelikopterien lentotoimintaan. Summa on 3,6 miljoonaa euroa suurempi kuin vuonna 2022 ja johtuu lentotoiminnan uudelleenjärjestelyistä.

- 30 miljoonaa terveydenhuollon ja sosiaalityön yliopistotasoiseen tutkimukseen . Se on 5 miljoonaa euroa enemmän kuin vuonna 2022.

- 1,2 miljoonaa Pohjanmaan hyvinvointialueen potilas- ja asiakasturvallisuuden kehittämiskeskuksen toimintaan.

- 1 miljoona lääkeasioiden tiekartan valmisteluun.

Seuraavaksi valtiovarainministeri käy ministeriökohtaiset neuvottelut talousarvioehdotuksesta 17.–19. elokuuta. Hallitus käsittelee esitystä budjettiriihessään 31. elokuuta ja 1. syyskuuta.

Kirjoittaja

Tiiamari Pennanen

Lääkäriliitto Fimnet Lääkärilehti Potilaanlaakarilehti Lääkäripäivät Lääkärikompassi Erikoisalani Lääkäri 2030