Terveydenhuolto

Neuvolat onnistuvat vanhempien mukaan raskauden seurannassa

Ne onnistuivat myös lapsen kehityksen seurannassa.

Ulla Toikkanen
Adobe/AOP

Vanhempien mielestä neuvoloissa huomioidaan erinomaisesti äidin raskauden ja lapsen kehityksen seuranta, kertoo Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) vauvaperheiden vanhemmille vuonna 2020 tekemä FinLapset-kyselytutkimus

Valtaosa äitiys- ja lastenneuvolassa asioineista 3–6 kuukauden ikäisten vauvojen vanhemmista kertoi olleensa tyytyväinen raskauden seurantaan äitiysneuvolassa sekä lapsen terveyden, kasvun ja kehityksen seurantaan lastenneuvolassa.

Hiukan pienempi osa vanhemmista oli tyytyväinen vanhemmuuden ja koko perheen hyvinvoinnin tukemiseen, jotka saattavat jäädä neuvoloissa vähemmälle huomiolle. 

Hoitohenkilökunnan määrä vaikuttaa tyytyväisyyteen

Parhaiten koko perheen hyvinvointi huomioitiin kyselyn mukaan niissä neuvoloissa, joissa oli terveydenhoitajia valtakunnallisten henkilöstömitoitussuositusten mukainen määrä. 

Hyvinvointialueiden välillä oli pieniä eroja vanhempien tyytyväisyydessä: neuvolapalveluja riittämättöminä pitävien vanhempien osuus vaihteli alueilla 2– 5 prosenttia. Vähän koulutetut ja suurten kaupunkien ulkopuolella asuvat vaikuttivat olevan muita vanhempia tyytyväisempiä neuvolapalveluihin.

Lue myös

Myös monet tekijät vanhempien elämäntilanteessa vaikuttivat palvelukokemukseen. Useimmin riittämättömyyden kokemuksia palveluissa oli esikoisen saaneilla, ulkomaalaistaustaisilla sekä taloushuolia, yksinäisyyttä ja uupumuksen oireita kokeneilla vanhemmilla.

–  Vanhempien palvelutarpeet ovat erilaisia ja siksi lapsiperhepalvelujen tulee olla yksilöllisiä, vaikka niitä kehitetäänkin kokonaisuuksina. Alueellisilla perhekeskuksilla on tärkeä rooli perheiden tukemisessa ja tuen tarpeiden tunnistamisessa, kertoo THL:n tutkimuspäällikkö Reija Klemetti tiedotteessa.

Kirjoittaja

Ulla Toikkanen

Lääkäriliitto Fimnet Lääkärilehti Potilaanlaakarilehti Lääkäripäivät Lääkärikompassi Erikoisalani Lääkäri 2030