Terveydenhuolto

Oikeuskansleri antoi huomautuksen THL:lle

Kyseessä on kantelu koronaohjeistuksen riskinarviointitaulukosta.

Minna Pihlava
Adobe/AOP

Oikeuskansleri on antanut Terveyden ja hyvinvoinnin laitokselle (THL) huomautuksen lainvastaisesta menettelystä tietopyyntöön vastaamisessa.

Kyseessä on ratkaisu kanteluun, joka oli tehty THL:n laatimasta koronaohjeistuksesta ja sen riskiarviointitaulukosta.

Taulukon valmistelun avoimuudessa ja tietolähteiden dokumentoinnissa oli oikeuskanslerin mukaan puutteita.

Sen pohjana käytettyjä asiakirjoja ja tietoja ei julkaistu, vaikka taulukon perusteella tehdyillä päätöksillä oli merkittäviä vaikutuksia perusoikeuksiin.

Taulukko ei THL:n mukaan ollut luonteeltaan tieteellinen tutkimus vaan kokemukseen ja infektioalan koulutukseen perustuva asiantuntija-arvio. Taulukon oli tarkoitus olla "ennemmin suuntaa antava apuväline viranomaisen päätöksenteon tueksi kuin 'kaikenkattava' työkalu".

Lue myös

Oikeuskansleri kiinnitti THL:n huomiota avoimuuteen ja läpinäkyvyyteen ohjeiden ja suositusten valmistelussa samoin kuin huolellisuuteen tietopohjan dokumentoimisessa ja avaamisessa jatkossa. 

THL:lla kesti kuusi kuukautta valituskelpoisen päätöksen toimittamiseen. Menettely oli hyvän hallinnon periaatteiden ja julkisuuslain vastaista. Oikeuskansleri antoi tästä syystä huomautuksen.

Oikeuskanslerin huomautuksesta kertoivat aiemmin muun muassa STT ja Helsingin Sanomat.

Kirjoittaja

Minna Pihlava

Lääkäriliitto Fimnet Lääkärilehti Potilaanlaakarilehti Lääkäripäivät Lääkärikompassi Erikoisalani Lääkäri 2030