Terveydenhuolto

Ole tarkkana, kun kirjaat alaikäisen päätöskykyä potilastietoihin

Jos lääkäri on kirjannut, ettei alaikäisen päätöskyky ole tiedossa, vanhempi ei pääse edes vauvaikäisen tietoihin Omakannassa.

Anne Seppänen

Adobe/AOP

Lääkäreillä on ollut jonkin verran epäselvyyttä siitä, miten alaikäisen päätöskyvyn arvio tulee kirjata potilastietojärjestelmään rakenteisesti.

Uuden toimintamallin mukaisesti terveydenhuollon ammattilaisen tulee aina alaikäisen asiaa hoitaessaan ja reseptiä kirjoittaessaan tehdä päätöksenkyvyn arviosta täsmällinen kirjaus.

Tämän perusteella huoltajat pääsevät tai eivät pääse katsomaan lapsen kyseistä hoitokertaa koskevia tietoja Omakannasta. 

Arvio kirjataan klikkaamalla potilastietojärjestelmästä yksi neljästä vaihtoehdosta. Vaihtoehdot ovat 1. ”Ei päätöskykyinen alaikäinen, tiedot luovutetaan huoltajille”, 2. ”Päätöskykyinen alaikäinen, sallii tietojensa luovuttamisen huoltajille”, 3. ”Päätöskykyinen alaikäinen, kieltää tietojensa luovuttamisen huoltajille” ja 4. ”Alaikäisen päätöskyky ei tiedossa, tietoja ei luovuteta huoltajille”.

Apteekkien ohjeistusta tarkistettu

Epäselvyyttä on ollut siinä, milloin tulisi valita vaihtoehto 4, eli ”Alaikäisen päätöskyky ei tiedossa”. 

– Jos tämä vaihtoehto valitaan, se voi johtaa pulmiin, koska huoltajat eivät näe lapsen tietoja. Tätä vaihtoehtoa on ajateltu käytettävän vain harvoin, poikkeuksena, mutta sitä on käytetty jopa ihan pikkulasten kohdalla, kertoo ylilääkäri Marke Hietanen-Peltola Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksesta.

Vaihtoehto 4 rajaa tiedonkulkua samalla tavalla kuin vaihtoehto 3, ”Päätöskykyinen, kieltää tietojen luovuttamisen huoltajille”.

Tämän vaihtoehdon valinnasta on seurannut ongelmia, kun vanhemmat eivät ole nähneet edes vauvaikäisen lapsensa tietoja ja reseptejä Omakannasta.

Reseptejä ei ole saanut uusittua, eikä apteekista ole välttämättä annettu lapsen lääkkeitä. 

– Apteekkien ohjeistusta tähän liittyen on nyt tarkistettu, jotta lääketurvallisuus ei vaarantuisi.  Tilanteessa, jossa alaikäisen reseptiin kohdistuu luovutuskielto, voi lääkkeen toimittaa, jos lääkettä noutavalla huoltajalla tai muulla puolesta asioijalla on mukanaan alaikäisen hänelle luovuttama potilasohje, reseptin yhteenveto tai Kelakortti. Lisäksi lääkkeen noutajan tulee tietää, mitä lääkettä hän on noutamassa, kertoo liiketoiminnan asiantuntija Hanna Malinen Kelasta.

Ensisijaisesti päätöskyky pitäisi yrittää selvittää

Näitä tilanteita on tullut eteen erityisesti silloin, kun lääkäri ei ole tavannut lapsipotilastaan, vaan asia on hoidettu etäyhteyksin. Päätöskyvylle ei ole ikärajaa, vaan terveydenhuollon ammattilainen tekee arvion aina tapauskohtaisesti. 

Lue myös

– Pikkulasten kohdalla voidaan kuitenkin lasta näkemättäkin arvioida, ihan kalenteri-iän perusteella, että lapsi ei ole päätöskykyinen. He eivät luonnollisestikaan voi vastata hoidostaan, johon sisältyy lääkkeen ostaminen apteekista ja sen annostelu. Tällöin oikea vaihtoehto on 1, ”Ei päätöskykyinen alaikäinen, tiedot luovutetaan huoltajille”, Hietanen-Peltola neuvoo. 

Muutenkin vaihtoehtoa 4 pitäisi käyttää vain harvoin.

– Ensisijaisesti pitäisi yrittää selvittää lapsen tai nuoren päätöskyky, Hietanen-Peltola sanoo.

Hanna Malinen kertoo, että uusi rakenteinen kirjaamismalli tulee käyttöön eri aikaa eri aikaan eri julkisen terveydenhuollon organisaatioissa, sitä mukaa kun potilastietojärjestelmiä päivitetään. Tällä hetkellä se on käytössä 65 prosentissa julkisista organisaatioista. 

Malisen mukaan se, että päätöskykyiseksi arvioitu lapsi tai nuori kieltää tietojensa luovutuksen huoltajille, on hyvin harvinaista. Näitä on vain alle prosentti lapsille kirjoitetuista lääkeresepteistä. 

Kirjoittajat

Anne Seppänen

Lääkäriliitto Fimnet Lääkärilehti Potilaanlaakarilehti Lääkäripäivät Lääkärikompassi Erikoisalani Lääkäri 2030