Terveydenhuolto

Oppimispeleillä monipuolisuutta lääketieteen opiskeluun

Oppimispelit on kehitetty yhteistyössä opiskelijoiden kanssa.

Ulla Toikkanen
Adobe/AOP

Turun yliopiston lääketieteen opetuksessa on otettu käyttöön kaksi oppimispelikokonaisuutta rikastamaan oppimista. Pelit on kehitetty yhteistyössä opiskelijoiden kanssa. Niiden kehittäminen aloitettiin osana MEDigi-hanketta 2018­­–2021.

Kromosomi- ja syöpägenetiikan oppimispelit on rakennettu niin, että opiskelijat voivat pelata niitä lähiopetuksen aikana tai sen jälkeen.

– Pelillisyydellä voidaan edistää oppimista ja lisätä opiskelijoiden syvällistä ymmärrystä eri aiheista. Pelit myös antavat opiskelijalle mahdollisuuden itseopiskeluun, kertaamiseen ja harjoitteluun, kertoo kliininen opettaja Minna Kankuri-Tammilehto tiedotteessa .

Syöpägenetiikan oppimispeli toteutettiin kokonaan opiskelijavoimin. Pelin kehittäminen alkoi 2021 Turun yliopiston teknillisen tiedekunnan Capstone-projektissa, jossa monitieteisissä tiimeissä rakennetaan uusi tuote tai palvelu.

Muut lääketieteelliset voivat käyttää

Lääketieteen opiskelija Jarno Helminen toi tiimiin sisällöllisen osaamiseen genetiikasta, ja teknisen alan opiskelijat koodasivat pelin. 

– Syöpägenetiikan oppimispeli herätti opiskelijoissa mielenkiintoa, ja kyselytutkimuksen mukaan 96 prosenttia vastaajista käyttäisi vastaavaa oppimispeliä myös jatkossa. Oli ilahduttavaa huomata, että kyselyyn vastanneista opiskelijoista 89 prosenttia koki pelin edistäneen oppimistaan. Kuten projektin aikana aavistelimmekin, suurin osa opiskelijoista käytti kyselyn mukaan peliä oppimateriaalin kertaamiseen, kertoo Helminen.

Lue myös

Kromosomipeli on toteutettu yritysyhteistyössä Advice3D:n kanssa. Tavoitteena oli laadukas ja käyttäjäystävällinen lopputuote. Pelin osioiden tavoitteena on se, että opiskelijalle muodostuu syvällinen käsitys siitä, millaisia erilaisia kromosomien rakennepoikkeavuuksia on. Pelaamisen myötä opiskelija oppii soveltamaan opittua tietoa pelin vaikeammissa tehtävissä. Kromosomipoikkeavuuksien havainnollistamiseen on käytetty animaatioita.

– Kansainvälisessäkin mittakaavassa näistä aiheista oppimispelejä on vielä vähän. Myös muiden yliopistojen lääketieteellisillä tiedekunnilla on käyttöoikeus peleihin, kertoo MEDigin kansallisen yhteistyön koordinaattori Tiina Salmijärvi Oulun yliopistosta.

Kirjoittaja

Ulla Toikkanen

Lääkäriliitto Fimnet Lääkärilehti Potilaanlaakarilehti Lääkäripäivät Lääkärikompassi Erikoisalani Lääkäri 2030