Terveydenhuolto

Osasairauspäivärahan saajien määrä taas kasvuun

Suurin saajaryhmä ovat naiset.

Ulla Toikkanen
Adobe/AOP

Osasairauspäivärahan saajien määrä pieneni vuonna 2022 pitkään jatkuneen kasvun jälkeen, osoittaa Kelan sairauspäivärahatilasto 2022 .

Muutos jäi kuitenkin hetkelliseksi, sillä tänä vuonna osasairauspäivärahakausia alkoi tammi-heinäkuussa 22 prosenttia enemmän kuin viime vuonna vastaavana ajankohtana. 

Kelan mukaan muutoksen taustalla voi vaikuttaa se, että vuoden 2023 alusta astui voimaan useita osasairauspäivärahaan vaikuttavia lakimuutoksia. Muutos helpotti osa-aikaisen työntekijän mahdollisuutta saada osasairauspäivärahaa. Lisäksi enimmäisaikaa pidennetään reilulla kuukaudella.

Rahan edellytyksenä oleva kokoaikatyön määritelmä muuttui. Kokoaikatyöllä tarkoitetaan pääsääntöisesti työtä, jossa säännöllinen työaika on vähintään 30 tuntia viikossa.

Lue myös

Mielenterveyshäiriöt yleisin syy

Osasairauspäivärahakausia alkoi vuoden 2022 aikana yhteensä 26 912. Niistä lähes puolet alkoi mielenterveyden häiriöiden perusteella. 

Toiseksi tavallisin syy sairauspäivärahakauden alkamiselle olivat tuki- ja liikuntaelinten sairaudet, joiden perusteella alkoi 25 prosenttia kausista.

Osasairauspäivärahan saajista 73 prosenttia oli naisia. Eniten saajia oli 55–67-vuotiaiden ikäryhmässä.

Kirjoittaja

Ulla Toikkanen

Lääkäriliitto Fimnet Lääkärilehti Potilaanlaakarilehti Lääkäripäivät Lääkärikompassi Erikoisalani Lääkäri 2030