Terveydenhuolto

Osastohoito lyhenee psykiatrisessa erikoissairaanhoidossa

Tytöillä ja naisilla enemmän masennus- ja ahdistuneisuushäiriöitä, pojilla lapsuusiän häiriöitä.

Anne Seppänen
Adobe/AOP

Osastohoidon kesto lyhenee edelleen psykiatrisessa erikoissairaanhoidossa, kertoo Terveyden ja hyvinvoinnin laitos.

Viikon kestäneiden hoitojaksojen osuus kaikista hoitojaksoista kasvoi 45 prosentista noin 47 prosenttiin vuodesta 2020. Yli kaksi viikkoa kestäneiden hoitojaksojen osuus sen sijaan väheni.

Psykiatrisessa erikoissairaanhoidossa hoidettiin yhteensä hieman yli 225 000 potilasta vuonna 2021. Vuodeosastolla hoidettiin hieman yli 22 000 potilasta, julkisen puolen avohoidossa 197 000 potilasta ja yksityisen puolen avohoidossa noin 29 000 potilasta.

Psykiatrisen erikoissairaanhoidon tiedonkeruu on laajentumassa yksityiseen avohoitoon.

Työikäisillä miehillä enemmän vaikeita psykoottisia häiriöitä

Teini-ikäisten ja nuorten aikuisten ikäryhmissä naisilla on enemmän vuodeosaston hoitojaksoja kuin miehillä. 13–24-vuotiaiden naisten vuodeosastohoidon tyypillisiä syitä ovat masennus ja ahdistuneisuushäiriöt.

Lue myös

Naisia on enemmän avohoidossa (59 %), koska naisten yleisimmät psykiatriset sairaudet ovat tavallisesti avohoidossa hoidettavia masennus- ja ahdistuneisuushäiriöitä. Pojilla on tyttöjä enemmän lapsuusiän häiriöitä, kuten autismin kirjon häiriöitä sekä aktiivisuuden ja tarkkaavuuden ja käytöshäiriöitä.

Työikäisiä miehiä on vuodeosastohoidossa enemmän kuin naisia. Tämä johtuu miesten suuremmasta sairastavuudesta vaikeisiin psykoottisiin häiriöihin, jotka ovat yleinen vuodeosastohoidon syy. Kaikkiaan miesten osuus vuodeosastolla hoidetuista potilaista on 45 prosenttia.

Kirjoittaja

Anne Seppänen

Lääkäriliitto Fimnet Lääkärilehti Potilaanlaakarilehti Lääkäripäivät Lääkärikompassi Erikoisalani Lääkäri 2030