Terveydenhuolto

Päihteitä käyttäville tarjottava tukea tupakoinnin lopettamiseen

Eri riippuvuuksia tulisi hoitaa samanaikaisesti THL:n mukaan.

Ulla Toikkanen
Adobe/AOP

Päihteiden käytön takia sosiaali- ja terveydenhuollon palveluissa asioineista valtaosa tupakoi päivittäin vuonna 2019 nyt ensimmäistä kertaa tehdyn tutkimuksen mukaan. Koko 20 vuotta täyttäneessä väestössä vastaava osuus oli 11 prosenttia.

Myös muiden tupakka- ja nikotiinituotteiden, kuten nuuskan ja sähkösavukkeiden, käyttö oli selvästi yleisempää tässä ryhmässä kuin koko väestössä.

Päivittäinen tupakointi oli erittäin yleistä laittomia huumeita viimeisen vuoden aikana käyttäneillä (miehet 85 prosenttia, naiset 87 prosenttia) ja rahapeliongelmia kokeneilla (miehet 80 prosenttia, naiset 81 prosenttia sekä ihmisillä, joilla oli samanaikaisia päihde- ja mielenterveysongelmia (74 prosenttia).

Tupakointi puheeksi mielenterveys- ja päihdepotilaiden kanssa

Sosiaali- ja terveydenhuollon palvelujen piirissä olevien päihteitä käyttävien tupakoinnin yleisyys korostaa tupakoinnin lopettamisen tuen tarvetta.

Erilaisten työ- ja toimintamallien kehittämiselle ja käyttöönotolle on tarvetta palveluissa, joissa kohdataan päihteitä käyttäviä. Tupakointi tulisi ottaa puheeksi kaikkien mielenterveys- ja päihdepotilaiden kanssa, ja tupakoiville tulisi tarjota tukea tupakoinnin lopettamiseen.

Lue myös

– Muiden riippuvuuksien hoidossa tulisi tunnistaa tupakkariippuvuus ja pyrkiä niiden yhtäaikaiseen hoitamiseen. Edelleen saatetaan ajatella, että tupakasta vieroitus vaikeuttaisi päihde- ja mielenterveyshäiriöiden hoitoa. Näin ei kuitenkaan ole, sillä tupakasta vieroitus voi tukea muuta hoitoa lisäämällä käyttäytymisen muutokseen liittyvää pystyvyyden tunnetta ja parantamalla lääkehoitojen vastetta, sanoo erityisasiantuntija Otto Ruokolainen THL:stä tiedotteessa.

Tiedot päihteiden käytön takia palvelujen piirissä olevien tupakka- ja nikotiinituotteiden käytön yleisyydestä perustuvat päihdetapauslaskennan 2019 aineistoon.

Kirjoittaja

Ulla Toikkanen

Lääkäriliitto Fimnet Lääkärilehti Potilaanlaakarilehti Lääkäripäivät Lääkärikompassi Erikoisalani Lääkäri 2030