Terveydenhuolto

Päijät-soten tiimimallin yhtenä tavoitteena on hoidon jatkuvuus

Moniammatilliset tiimit hoitavat seulomatonta väestöä vauvasta vaariin.

Anne Seppänen

Adobe/AOP

Päijät-soten oman tuotannon sote-keskuksissa Hollolassa, Asikkalassa ja Padasjoella on otettu käyttöön tiimimalli, jossa moniammatilliset tiimit hoitavat koko väestöä. Yhtenä tavoitteena on hoidon jatkuvuuden turvaaminen.

Kun samassa tiimissä työskentelee niin pitkäaikaisessa työsuhteessa olevia yleislääketieteen erikoislääkäreitä kuin lyhyemmillä työjaksoilla olevia, esimerkiksi terveyskeskuspalvelusta suorittavia lääkäreitä, taataan tiimin vastuulla oleville potilaille hoitosuhteen jatkuvuus paremmin kuin omalääkärimallissa. 

Näin näkevät mallia kehittämässä olleet asiantuntijalääkärit, yleislääketieteen erikoislääkäri Anniina Malava ja yleislääketieteeseen erikoistuva lääkäri Anni Vartiainen . Malli on kehitetty alueella itse, osana Tulevaisuuden sosiaali- ja terveyskeskus -ohjelmaa.

– Tiimit hoitavat kaikenlaisia potilaita, vauvasta vaariin yleislääketieteen periaatteiden mukaisesti, pois lukien päivystystä vaativat asiat. Pienet akuutit vaivat voidaan hoitaa omassa tiimissä. Tiimillä on hoidettavana tietty väestö, jota ei ole määritelty osoitteen tai sukunimen perusteella, kertoo Malava.

Osoiteperustaista mallia ei haluttu ottaa käyttöön, koska alueet voivat olla hyvin erilaisia terveyspalvelujen käytön suhteen.

Monipuolinen työnkuva

Tiimeihin kuuluvat lääkärien ja hoitajien lisäksi fysioterapeutti sekä mielenterveys- ja päihdehoitajat. Farmaseutti on kaikkien tiimien yhteinen resurssi. Lisäksi yhteiseksi resurssiksi on tulossa sosiaaliohjaaja. Myös suun terveydenhuoltoa ollaan liittämässä mukaan. 

– Pääperiaatteena on tarjota tiimeihin laaja-alainen osaaminen ja monipuolinen työnkuva. Tiimeissä hyödynnetään eri ammattilaisten osaamista asiakkaan tarpeiden mukaan, kertoo Malava.

Malli otettiin käyttöön lokakuun alussa, ja sitä kehitetään edelleen. 

Lue myös

– Jos tilannetta vertaa vuoden takaiseen, lääkärin työnkuva on erilainen. Kun ennen lääkäri istui suurimman osan päivästä omassa vastaanottohuoneessaan, nyt on tullut tilalle tiimilääkärin roolia, joka sisältää paljon yhteistyötä muiden ammattilaisten kanssa, Vartiainen kertoo. 

Viisaat päät yhteen

Mallissa asiakkaille tarjotaan hoitoa sekä vastaanotolla että etänä. Lääkäri voi hoitaa lähivastaanotolla kaikki potilaat, jotka hänen arvionsa mukaan sinne kuuluvat. Lääkäri ei myöskään ole vain konsultti.

Entä miten potilas tästä mallista hyötyy?

– Mielestäni hyöty on siinä, että kun hoidontarpeen arvio tehdään omassa tiimissä, potilaat tulevat tutuiksi ja arvio osuu useammin oikeaan, Vartiainen pohtii.

– Tiimissä voidaan heti miettiä moniammatillisesti asiakkaan asiaa, laittaa monta päätä yhteen. Palvelu on sujuvampaa, eikä asiakas joudu hakemaan yhtä palvelua tuolta ja toista täältä, Malava sanoo.

Kirjoittajat

Anne Seppänen

Lääkäriliitto Fimnet Lääkärilehti Potilaanlaakarilehti Lääkäripäivät Lääkärikompassi Erikoisalani Lääkäri 2030