Terveydenhuolto

Paperittomien terveydenhuoltoa selkiytetään hallituksen esityksessä

Esityksen mukaan aikuisilla paperittomilla olisi oikeus saada tiettyjä välttämättömiä kiireettömiä terveyspalveluja kiireellisen hoidon lisäksi.

Hanna Kauppinen

Adobe/AOP

Hallitus on antanut esityksen, jolla on tarkoitus selkeyttää paperittomien terveydenhuoltoon liittyvää lainsäädäntöä. Esityksen mukaan aikuisilla paperittomilla olisi oikeus saada tiettyjä välttämättömiä kiireettömiä terveyspalveluja kiireellisen hoidon lisäksi. Näiden tarpeen ja välttämättömyyden arvioisi aina terveydenhuollon ammattilainen, sosiaali- ja terveysministeriö (STM) kertoo tiedotteessaan .

Tiedotteen mukaan välttämättömäksi hoidoksi voitaisiin katsoa esimerkiksi raskauteen ja synnytykseen liittyvät palvelut sekä tiettyjen pitkäaikaissairauksien ja tartuntatautien hoito. Alaikäisillä olisi oikeus terveydenhuollon palveluihin yhtä laajasti kuin niillä alaikäisillä, joilla on Suomessa kotikunta.

Hoitoa saavat vastaisivat ensisijaisesti itse aiheutuneista kustannuksista, ja valtio korvaisi kustannukset asiakasmaksun ylittävältä osalta hyvinvointialueille.  

Lain on tarkoitus tulla voimaan ensi vuoden alussa.

YK:n ihmisoikeussopimusten perusteella valtioilla on velvollisuus turvata oikeus terveyteen kaikille alueellaan oleville ihmisille. Ihmisoikeussopimusten valvojat ovat kiinnittäneet huomiota siihen, ettei Suomen nykyinen lainsäädäntö riittävällä tavalla takaa tätä. 

Lue myös

Suomessa arviolta 3 000-6 000 paperitonta

Arvion mukaan Suomessa oleskelee noin 3 000–6 000 paperitonta tai paperittoman kaltaisessa tilanteessa olevaa, jotka ovat kaikki hyvin erilaisissa elämäntilanteissa. 

Esitys koskisi ihmisiä, jotka oleskelevat Suomessa ilman oleskelulupaa tai viisumia sekä niitä, jotka ovat Suomessa tilapäisellä oleskeluluvalla ilman kotikuntaa. Esitys koskisi myös EU- tai ETA-valtion ja Sveitsin kansalaisia, joita ei ole vakuutettu toisessa EU-maassa tai joilla ei ole kotikuntaa Suomessa, sekä näiden perheenjäseniä. 

Esitys ei koskisi Suomessa lyhytaikaisesti oleskelevia eikä niitä, jotka matkustavat Suomeen yksinomaisena tarkoituksena käyttää täällä terveyspalveluja.

Kirjoittajat

Hanna Kauppinen

Lääkäriliitto Fimnet Lääkärilehti Potilaanlaakarilehti Lääkäripäivät Lääkärikompassi Erikoisalani Lääkäri 2030