Terveydenhuolto

Paperittomille oikeus välttämättömään terveydenhuoltoon

Aiemmin paperittomilla on ollut oikeus vain kiireelliseen hoitoon.

Sari Kosonen
Adobe/AOP

Eduskunta hyväksyi lain paperittomien välttämättömästä terveydenhuollosta täysistunnossa 2. joulukuuta. Lain mukaan paperittomilla on oikeus saada tiettyjä välttämättömiä kiireettömiä terveyspalveluja kiireellisen hoidon lisäksi.

Välttämättömiksi palveluiksi katsotaan esimerkiksi raskauteen ja synnytykseen liittyvät palvelut mukaan lukien neuvolapalvelut raskauden seuraamiseksi, ehkäisyyn liittyvät palvelut ja raskauden keskeytys.

Lue myös

Välttämättömäksi arvioituja palveluja ovat myös pitkäaikaissairauksien ja muiden sairauksien välttämätön hoito sekä tietyt tartuntatautien takia tarvittavat terveystarkastukset, rokotukset ja hoito.

Lain tarkoituksena on parantaa Suomessa pitempiaikaisesti oleskelevien, haavoittuvassa asemassa olevien henkilöjen asemaa terveydenhuollon palvelujen saatavuuden näkökulmasta.

Kirjoittaja

Sari Kosonen

Lääkäriliitto Fimnet Lääkärilehti Potilaanlaakarilehti Lääkäripäivät Lääkärikompassi Erikoisalani Lääkäri 2030