Terveydenhuolto

Pohjois-Savon Ikäkeskukseen suunnitellaan geriatrista poliklinikkaa

Toiminta on tarkoitus aloittaa vuoden 2025 alussa.

Ulla Toikkanen
Adobe

Pohjois-Savon hyvinvointialueen Ikäkeskuksen toiminnassa ei varsinaisesti näy lääkärivaje, kertoo toimialajohtaja Mikko Korhonen . Hoitajista on pulaa, mikä vaikeuttaa kotiin vietävien palvelujen järjestämistä ja vaikuttaa koko palveluketjuun osastotoimintoihin asti. Ikäkeskuksessa käytetään jonkin verran ostopalveluja.

– Olemme tehneet palvelujärjestämisuudistamiseen liittyvää taustatyötä. Vahva näkemys on, ettei näin voi jatkua ja uudenlaista toimintaa tarvitaan, Korhonen sanoo. 

Ikäkeskuksessa on ollut yhden luukun palvelun periaate toiminnan alusta alkaen. Neuvonnassa on yhteinen palvelunumero kaikille hyvinvointialueen ikääntyneille potilaille. Tämä toiminta on lähtenyt Korhosen mukaan hyvin käyntiin.

Lue lisää: Minkälaiset interventiot estävät laitoshoitoa?

Ennalta ehkäisyyn satsataan

Tulevaisuudessa on entistä vahvemmin esillä ennalta ehkäisyn näkökulma. Ikäkeskukseen suunnitellaan geriatrista poliklinikkaa, jonka on tarkoitus aloittaa vuoden 2025 alussa. Geriatrisia arvioita toteutetaan konsultaation avulla sekä vastaanotoilla ja asiakkaiden kotona suunnitelmien mukaan. Kohderyhmänä ovat yli 70-vuotiaat potilaat, joilla tunnistetaan toimintakyvyn heikkenemisen riski.

Geriatrista poliklinikkaa suunnittelee moniammatillinen työryhmä, jossa on jäseniä muun muassa ikääntyneiden palveluista, terveyskeskuksista, osastoilta ja päivystysalueelta.

Geriatrinen poliklinikka tukee Korhosen mukaan jatkossa sote-keskuksia sekä tarvittaessa iäkkään selvittelyjä muun muassa päivystyksen ja osastohoidon jälkeen. Geriatrinen poliklinikka vastaa haurastuvan ikääntyneen toimintakyvyn tukemiseen jatkossa muissakin kuin muistiasioissa moniammatillisen asiantuntijuuden avulla. Oleellinen periaate on myös verkostomainen työ yhdessä muiden toimijoiden kanssa.

Lue lisää: THL: Vanhuspalveluihin tarvitaan 10 000 lisäpaikkaa lähivuosina

Kuntoutus keskiöön

Tärkeänä tavoitteena on kuntouttaa potilaat, jotta toimintakyky paranee ja he selviävät omassa arjessaan. Tällä pyritään vähentämään sote-palvelujen tarvetta. 

Kotiin vietävien palvelujen kokonaisuus on vastedes uudenlainen. Kykyä selvitä kotona aiotaan vahvistaa muun muassa erilaisten kotiin tuotettujen palvelujen avulla.

– Palvelukokonaisuuteen kuuluvat muun muassa aikaisempaa laajempi liikkuva sairaala ja kotiutusyksikkö. Tavoitteena on turvata kotiin vietävien palvelujen resursseja ja hoitaa myös vaativia tilanteita kotona. 

Lue lisää: Kognition arvio ajoissa voisi estää lonkkamurtuman

Kirjoittaja

Ulla Toikkanen

Lääkäriliitto Fimnet Lääkärilehti Potilaanlaakarilehti Lääkäripäivät Lääkärikompassi Erikoisalani Lääkäri 2030