Terveydenhuolto

Potilasturvallisuuslaista äänestetään tänään eduskunnassa

Eduskunta päättää lakiehdotuksen hyväksymisestä tai hylkäämisestä.

Ulla Toikkanen
Adobe/AOP

Eduskunta hyväksyi täysistunnossa perjantaina potilasturvallisuuslain sisällön sosiaali- ja terveysvaliokunnan mietinnön mukaisesti.

Valiokunta piti mietinnössään välttämättömänä lain säätämistä, sillä terveydenhuoltoon ja kotihoitoon kohdistuvat työtaistelutoimenpiteet voivat ilman suojelutyöstä sopimista varsin suurella todennäköisyydellä johtaa potilaiden ja asiakkaiden hengen vaarantumiseen ja terveyden vakavaan vaarantumiseen.

Lain tarkoituksena ei ole estää työtaistelun toteuttamista. Laissa säädettyjä keinoja ei voida käyttää työtaistelun murtamiseen eikä työvoimapulasta tai siihen osoitettujen voimavarojen riittämättömyydestä aiheutuvien ongelmien ratkaisemiseen.

Lue myös

Valiokunta esittää hallituksen esitykseen potilasturvallisuuslaista joitakin muutoksia. Yksittäisille hoitajille ei voitaisi määrätä uhkasakkoa siinä tapauksessa, jos töihin määrätään lakon aikana. Aluehallintoviranomaiset voisivat lykätä tai keskeyttää lakon korkeintaan neljä kertaa peräkkäin.

Eduskunta päättää tänään lakiehdotuksen hyväksymisestä tai hylkäämisestä. Siinä ei voida enää puuttua lakiehdotuksen sisältöön.

Kirjoittaja

Ulla Toikkanen

Lääkäriliitto Fimnet Lääkärilehti Potilaanlaakarilehti Lääkäripäivät Lääkärikompassi Erikoisalani Lääkäri 2030