Terveydenhuolto

Potilasvahinkojen osuus leikkauksissa laski

Rekisteritutkimukseen poimittiin leikkaustoimenpiteisiin liittyvät ilmoitukset vuosilta 2011–2015.

Minna Pihlava
Adobe/AOP

Leikkauksissa tapahtuneiden potilasvahinkojen määrä suhteessa leikkausten kokonaismäärään pieneni viiden vuoden tarkastelujaksolla.

Tämä ilmeni Potilasvakuutuskeskuksen potilasturvallisuuslääkärin Maiju Wellingin ja Husin laitelääkärin Annika Takalan tekemässä rekisteritutkimuksessa (Welling M ym. Patient Saf Surg 10.2.2023), johon poimittiin kaikki leikkaustoimenpiteisiin liittyvät ilmoitukset Potilasvakuutuskeskuksen vahinkoilmoitusaineistosta 2011–2015. Vahinkomäärät suhteutettiin Leikkaustoiminnan vertaisarviotietokannasta saatuihin tietoihin tehtyjen leikkausten määristä.

Potilasvahinkoja korvattiin keskimäärin kaksi jokaista tuhatta leikkausta kohden, mutta taajuus laski tutkimusjaksolla 2,5:stä 1,9:ään tuhatta leikkausta kohden.

– Rekisteritiedon tutkimuskäytössä katsomme taaksepäin eikä tilanne vastaa nykyhetkeä. Olin anestesialääkärinä mukana tuomassa WHO:n leikkaussalin tarkistuslistaa suomalaiseen leikkaustoimintaan vuosina 2009–2011, ja haluan ajatella, että silläkin voisi olla vaikutusta havaittuun potilasvahinkojen laskevaan trendiin, sanoo Annika Takala tiedotteessa.

Potilasvahinkojen taajuudet vaihtelevat eri leikkauksissa 

Joitakin leikkauksia suoritetaan vain harvoin, kun taas yleisimpiä operaatioita tehdään vuosittain useita kymmeniä tuhansia. Paljon tehdään muun muassa keisarileikkauksia, nielurisojen ja kitarisojen poistoja sekä kaihileikkauksia, mutta näistä tehdään harvoin potilasvahinkoilmoituksia. 

Suuren määrän toimenpiteissä (tarkastelujaksolla yli 20 000 leikkausta) yhden prosentin vahinkoilmoitustaajuus ylittyi lonkan (1,82 %) ja polven (1,59 %) tekonivelleikkauksissa sekä selkäytimen ja hermojuurien leikkauksissa (1,60 %).

– Korjaavia ja kehittäviä toimia on syytä suunnata etenkin niihin usein tehtäviin toimenpiteisiin, joissa on keskimääräistä korkeampi vahinkotaajuus, sanoo Maiju Welling tiedotteen mukaan.

Lue myös

Leikkauksen onnistumisen lisäksi hoidon koettuun tulokseen vaikuttaa potilaan luottamus terveydenhuoltojärjestelmään. Operaatioon liittyvistä riskeistä keskusteleminen ennakkoon ja asianmukaisesta kuntoutuksesta huolehtiminen parantavat kirurgisen hoidon laatua. Leikkaustoiminnan kehittämiseksi potilailta tulisi myös järjestelmällisesti kerätä palautetta leikkauksen jälkeen.

Korvattuja vahinkoja oli 0,22 prosentissa leikkauksista

Vuosina 2011–2015 Potilasvakuutuskeskukselle tehtiin lähes 9 000 leikkauksiin liittyvää vahinkoilmoitusta. Leikkauksien kokonaismäärä oli lähes 1,5 miljoonaa. Vahinkoilmoitusten osuus suhteutettuna leikkausten määriin oli 0,61 prosenttia. Korvattuja vahinkoja oli 0,22 prosenttia leikkausten määrästä.

Leikkaustoimenpiteisiin liittyvät potilasvahingot muodostavat 40–45 prosenttia vahinkojen kokonaismäärästä.

Kirjoittaja

Minna Pihlava

Lääkäriliitto Fimnet Lääkärilehti Potilaanlaakarilehti Lääkäripäivät Lääkärikompassi Erikoisalani Lääkäri 2030