Terveydenhuolto

Psykiatrisen potilaan tahdosta riippumattomaan hoitoon tulossa lakimuutos

Hoitavan lääkärin tulisi jatkossa tehdä päätös lääkityksestä kirjalllisena.

Tiiamari Pennanen

Adobe/AOP

Mielenterveyslakiin valmistellaan muutosta, joka koskee psykiatrisessa hoidossa olevien potilaiden tahdosta riippumatonta lääkehoitoa, tiedottaa sosiaali- ja terveysministeriö .

Hoitavan lääkärin pitäisi tehdä kirjallinen päätös säännöllisestä psykiatrisesta lääkehoidosta, kun potilas vastustaa lääkehoitoa tai hänen tahdostaan ei saada selvyyttä. 

Potilas voisi valittaa päätöksestä hallintotuomioistuimeen. Lääkitys voitaisiin kuitenkin aloittaa heti, jotta potilaalle lääketieteellisin perustein annettava tarpeellinen hoito voidaan turvata.

Muutos vahvistaisi tahdosta riippumatttomassa psykiatrisessa hoidossa olevien potilaiden oikeusturvaa. Taustalla on Euroopan ihmisoikeustuomioistuimen Suomelle antama langettava päätös koskien potilaalle hänen tahtonsa vastaisesti annettua lääkitystä. Saman aihepiirin tapauksia on käsitelty myös kansallisissa tuomioistuimissa.

Lue myös

Tavoitteena on saattaa oikeustila Euroopan ihmisoikeustuomioistuimen edellyttämälle keskeisten ihmisoikeussopimusten mukaiselle tasolle. Muutos olisi tarpeen myös kansallisen oikeuskäytännön yhtenäisyyden turvaamiseksi.

Lakiesitykseen voi toimittaa lausuntoja 22. heinäkuuta mennessä.

Kirjoittajat

Tiiamari Pennanen

Lääkäriliitto Fimnet Lääkärilehti Potilaanlaakarilehti Lääkäripäivät Lääkärikompassi Erikoisalani Lääkäri 2030