Terveydenhuolto

Rahaa on – mutta mihin?

Talousarvioehdotuksessa sote-puolenosuus on perinteiseen tapaan huomattava.

Maria Nummela
Adobe/AOP

Valtiovarainministeriön ehdotus vuoden 2024 talousarvioksi on julkaistu. Menojen loppusumma on 87,2 miljardia euroa, joka kokonaisuuteen nähden 10,1 miljardia euroa alijäämäinen. Ehdotusten mukaisten menojen kattamiseksi tarvittaisiin näin ollen velanottoa vajeen verran.

Sosiaali- ja terveysministeriö (STM) ehdottaa hallinnonalansa määrärahoiksi noin 16,15 miljardia euroa. Summa noin 0,4 miljardia euroa enemmän kuin vuoden 2023 varsinaisessa talousarviossa.

Ministeriö ehdottaa hyvinvointialueiden järjestämään sosiaali- ja terveydenhuoltoon 392 miljoonan euron määrärahaa. Tämä on 36 miljoonaa euroa vähemmän kuin vuoden 2023 varsinaisessa talousarviossa.

Sen sijaan sote-palvelurakenteen kehittämiseen STM ehdottaa 28,3 miljoonaa euroa. Summasta 20 miljoonaa euroa on kohdistettu teknologian hyödyntämistä hoitotyössä kokeilevaan hankkeeseen.

Sote-palvelujärjestelmän vaikuttavuuden kehittämiseen ministeriö ehdottaa 8 miljoonaa euroa ja itsemurhien ehkäisyohjelman jatkamiseen 0,3 miljoonaa euroa.

EU:n elpymis- ja palautumissuunnitelman rahoituksesta ministeriö ehdottaa käytettävän 43 miljoonaa euroa. Määrä on 75 miljoonaa euroa vähemmän kuin vuonna 2023. Tästä hoito-, kuntoutus- ja palveluvelan purkuun kohdistuu 38 miljoonaa euroa. Loput 5 miljoonaa euroa on tarkoitettu mielenterveyden ja työkyvyn vahvistamiseen.

Lue myös

Lääkäri- ja lääkintähelikopterien lentotoiminnan tuottamiseen ministeriö ehdottaa 48,2 miljoonan euron valtionavustusta FinnHEMS Oy:lle. Tässä on lisäystä 11,6 miljoonan euron verran. Summasta 9,9 miljoonaa euroa aiheutuu Kouvolan ja Pirkkalan tukikohtien rakentamis- ja käyttöönottokustannuksista sekä 1,7 miljoonaa euroa inflaation vaikutuksesta kustannuksiin.

Lasten ja nuorten neuropsykologisten häiriöiden kuntoutusta ja kuntoutuspalveluja parannetaan Kelan harkinnanvaraisen kuntoutuksen kautta määräaikaisella ohjelmalla. Lääkärin vastaanottopalkkioiden Kela-korvauksia aiotaan korottaa.

Merkittävästi vähemmän rahaa on kaavailtu esimerkiksi tartuntatautien valvontaan.

Ehdotuksessa yliopistojen valtionrahoitusta kasvatettaisiin liki 150 miljoonalla eurolla. Suomen Akatemian tutkimusmäärärahoihin on kaavailtu lähes 60 miljoonan euron korotusta.

Nyt julkaistu talousarvio on ehdotus. Lopullisesti asiasta päättää eduskunta myöhemmin syksyllä ministeriökohtaisten neuvotteluiden ja budjettiriihen jälkeen.

Kirjoittaja

Maria Nummela

Lääkäriliitto Fimnet Lääkärilehti Potilaanlaakarilehti Lääkäripäivät Lääkärikompassi Erikoisalani Lääkäri 2030