Terveydenhuolto

Rehtorit: Lasten psyykkinen oireilu peruskouluissa lisääntynyt

Oppilashuoltoon kaivataan lisää resursseja ja henkilökunnalle koulutusta.

Tiiamari Pennanen
Adobe/AOP

Peruskoulujen rehtorit kaipaavat enemmän resursseja oppilashuoltoon, jotta mielenterveyspalveluiden kasvaneeseen kysyntään voitaisiin vastata paremmin.

Ongelmien ennaltaehkäisy ja matalan kynnyksen avun saaminen ongelmien alkuvaiheessa nähdään tärkeänä mutta hankalana nykyisillä resursseilla. Moni rehtori toivoo koulutusta eri hoitomahdollisuuksista, jotta henkilökunta osaisi ohjata oppilaita oikeaan paikkaan, mikäli koulun sisältä ei löydy tarvittavaa ammattilaista.

Lastenklinikoiden Kummien, Suomen Rehtorit ry:n ja MTV Uutisten kesäkuussa toteuttamaan kyselyyn osallistui 118 peruskoulujen rehtoria valtakunnallisesti.

97 prosenttia kyselyyn vastanneista rehtoreista koki, että oppilaiden mielenterveyshaasteet ovat lisääntyneet merkittävästi kouluympäristössä viime vuosina. Ne näkyvät lisääntyneinä poissaoloina ja käytösongelmien yleistymisenä.

– Rehtoreiden havainnot lasten ja nuorten psyykkisen oireilun lisääntymisestä ovat samansuuntaisia kuin koululaisten viimeisimmässä terveyskyselyssä saadut tulokset: lasten ja nuorten itse raportoima ahdistuneisuus ja mielialaoireet vaikuttavat lisääntyneen viimeisten kahden vuoden aikana, sanoo lastenpsykiatrian linjajohtaja Leena Repokari Husista tiedotteessa.

Lue myös

Kouluissa kaivataan myös lisää yhteistyötä sote-puolen ja lastensuojelun kanssa. Repokarin mukaan yhteistyöratkaisujen kehittämisellä on mahdollista vaikuttaa tilanteeseen ja puuttua ongelmiin mahdollisimman varhaisessa vaiheessa.

– Ahdistuneisuuden ja mielialaoireiden hoitoon on olemassa hyviä menetelmiä (interventioita), joita on mahdollisuus ottaa käyttöön sosiaali- ja terveydenhuollon palveluissa mutta myös oppilashuollon ja kouluterveydenhuollon palveluissa – monelle lapselle ja nuorelle olisi helpompaa osallistua interventioon, mikäli se voitaisiin toteuttaa tavanomaisessa arkiympäristössä matalalla kynnyksellä.

Kirjoittaja

Tiiamari Pennanen

Lääkäriliitto Fimnet Lääkärilehti Potilaanlaakarilehti Lääkäripäivät Lääkärikompassi Erikoisalani Lääkäri 2030