Terveydenhuolto

Sähkökatkot huolettavat lääkehuollon toimijoita

Lääkehuolto voi vaarantua, sillä lääkkeet pilaantuvat herkästi ilman lämpötilasäädeltyjä tiloja ja laitteita.

Anne Seppänen

Adobe/AOP

Lääkehuollon toimijat ovat huolissaan mahdollisista sähköpulasta johtuvista sähkökatkoista.

Pitkäaikainen sähkökatko voisi aiheuttaa vakavia haittoja lääkehuollolle, vaikka toimijoilla onkin varautumissuunnitelmat ja järjestelyt poikkeustilanteiden varalle.

Varautumisen ministeriryhmälle, Huoltovarmuuskeskukselle ja viranomaisille lähettämässään kirjeessä toimijat vaativat, että lääkehuollon toimijat on rajattava mahdollisten sähkökatkojen ulkopuolelle. Näin turvattaisiin lääkkeiden häiriötön saatavuus.

Lääkkeiden säilytysolosuhteet ovat tarkkaan säädeltyjä, sillä ne pilaantuvat herkästi ilman lämpötilasäädeltyjä tiloja ja laitteita. Lyhyetkin sähkökatkot voivat pilata lämpöherkkiä lääkkeitä. Tällä olisi välittömiä vaikutuksia lääkkeiden saatavuuteen, toimijat varoittavat.

Lue myös

Saatavuus voi heikentyä äkillisesti

Sähkökatkojen vaarana on lääkkeiden saatavuuden äkillinen heikentyminen. Jos apteekit joudutaan sulkemaan sähkökatkon vuoksi, on vaarana, että potilaiden akuuttia lääkehoitoa, kuten antibioottikuuria, ei pystytä aloittamaan. Lääketukkukauppojen hetkelliset toimintahäiriöt näkyisivät nopeasti apteekeissa vaikeuksina lääkkeiden saatavuudessa.

Suomen lääkehuolto on riippuvainen lääkkeiden maahantuonnista, eikä pilaantuneiden lääkkeiden tilalle ole aina mahdollista saada korvaavia eriä nopeasti.

Lääkehuollon toimijoita ovat apteekit, sairaala-apteekit, lääkekeskukset, lääketukkukaupat ja lääketehtaat.

Kirjoittajat

Anne Seppänen

Lääkäriliitto Fimnet Lääkärilehti Potilaanlaakarilehti Lääkäripäivät Lääkärikompassi Erikoisalani Lääkäri 2030