Terveydenhuolto

Seitsemän uutta muuntohuumetta lisättiin valvottavien listalle

Lisätyillä muuntohuumeilla ei ole STM:n mukaan ollut lääketieteellistä tai teollista käyttöä Suomessa. 

Hanna Kauppinen

Butonitatseeni, etonitatsepipne, etonitatsepyyni, fluonitatseeni, metodesnitatseeni, protonitatseeni ja eutyloni on lisätty valtioneuvoston asetukseen huumausaineiksi määritellyistä ainetta, sosiaali- ja terveysministeriö (STM) kertoo tiedotteessaan . Lisätyillä seitsemällä muuntohuumeella ei ole ollut lääketieteellistä tai teollista käyttöä Suomessa. 

Asetusmuutokset tulevat voimaan 8. elokuuta.

Eutyloni on keskushermostoa stimuloiva aine, joka vaikuttaa metamfetamiinin tavoin. Kuusi muuta ainetta ovat voimakkaita synteettisiä opioideja, jotka voivat aiheuttaa voimakasta riippuvuutta ja johtaa pahimmillaan yliannostuksen myötä jopa kuolemaan.

Muuntohuumeet voivat aiheuttaa ongelmia myös mielenterveydelle ja sosiaaliselle toimintakyvylle.

Lue myös

STM kertoo, että samalla valtioneuvosto muutti asetusta kuluttajamarkkinoilta kielletyistä psykoaktiivisista aineista. Asetukseen lisätään 22 uutta muuntohuumetta, joilla ei ole lääke tai teollista käyttöä. Lista näistä uusista aineista löytyy Fimean verkkosivuilta .

Kirjoittaja

Hanna Kauppinen

Lääkäriliitto Fimnet Lääkärilehti Potilaanlaakarilehti Lääkäripäivät Lääkärikompassi Erikoisalani Lääkäri 2030